FYZIKA vo fotografii

Svet okolo nás je plný malých zázrakov, pri ktorých sa oplatí zastaviť. Najlepšie je objavovať ich vlastnými očami a zvečniť fotoaparátom.

Netreba veľa, aby sme pri fotografiách so zaujímavou demonštráciou fyzikálnych javov  zažívali pocit objavu. Výstavy fotografií s fyzikálnou tematikou pod názvom Tajomstvo svetla a vody alebo Kúzlenie so svetlom sú putovné a videli ich diváci na Slovensku aj v Česku.

Zamrznutá bublina
Bubliny sú vyfúknuté z koncentrovaného saponátového roztoku s prídavkom cukru. Najskôr sa v nich vytvoria maličké vločky, ktoré rýchlo krúžia a rastú, až celá bublina zamrzne. Fotografiu niekoľkokrát vydali ako pohľadnicu v zahraničí (asi najznámejšia fotografia autorky – pozn. redakcie) a ocenili ju v rámci súťaže ESPC 2015, a tiež v súťaži Art and Science, Iasi, Rumunsko v roku 2014.

Klenoty na okne
Zľadovatená námraza na okne, odfotená polarizačným filtrom. Na ľade v polarizovanom svetle vidieť krásne štruktúry vrstiev. Túto fotografiu vybrali v súťaži SPIE v USA ako jednu z 32 (z 900 prihlásených) do finálového výberu a ocenili tiež na MFF UK v Prahe na Fotofeste v roku 2013.

Šperk z vlasu 
Vlas je pružný materiál a po vytiahnutí z vody, vyzerá ako šperk, pretože vytvorí dokonalé krivky a v zachytených kvapkách sa zobrazuje pozadie a pripomínajú tak drahé kamene.

Maľované vločkou 
Bublina je klasický prípad interferencií na tenkej vrstve. Vločka, ktorá dopadla na povrch bubliny, sa šmýkala a vlastnou váhou menila hrúbku vrstvy a ťahala tak interferencie za sebou, čím vymaľovala srdce.

Maľované svetlom
Potravinová fólia, deformovaná ťahom a zobrazená v polarizovanom svetle, môže byť abstraktným obrazom. Zobrazujú sa v nej interferencie, ktoré môžeme modelovať sami.

Difrakcia na pavučine 
Na pavučinových vláknach nastáva difrakcia svetla podobne ako na optickej mriežke a vidíme tu aj disperziu, rozklad svetla.

Olej na vode 
Kvapky oleja na vode fungujú ako šošovky, ktoré zobrazujú svoje okolie. V pozadí je červeno-bielo-modré zoskupenie papierov, ktoré sa podľa umiestnenia k oleju zobrazuje na vode. V maličkých kvapkách uprostred sú zobrazené farby v obrátenom poradí, kým v okrajových veľkých kvapkách je len jedna farba.

Daniela Rapavá
Fotky nafotené canonom 40D, resp. 6D a objektívom 100mm.
http://danielaphoto.webnode.sk/