Galileo Galilei

Prírodu napísal vesmír

Noc na 7. januára 1610 bola priaznivá na pozorovanie oblohy. Galileo Galilei zamieril ďalekohľad na Jupiter. V jeho blízkosti zbadal štyri slabé hviezdičky. Nasledujúcu noc svoju polohu nápadne zmenili, ale predsa sa len držali v jednej čiare blízko ekliptiky: zrejme krúžili okolo Jupitera. Pomocou ďalekohľadu rozpoznal v bledom páse Mliečnej cesty zástupy jednotlivých hviezd.

Foto wikipédia/Justus Sustermans

Neskôr odhalil slnečné škvrny a objavil Venušine fázy. Svoje astronomické objavy uverejnil po latinsky v spise Sidereus nunciusHviezdny posol (1610). Biblia učí, ako sa dostať do neba, a nie, ako sa nebo točí.
Pochádzal zo starej váženej florentskej rodiny. Od otca pochytil vzťah k hudbe a literatúre. Gréčtinu a latinčinu si osvojil v kláštore Vallombros. Na žiadosť otca šiel študovať medicínu na univerzitu v Pise. Lekárstvo v tej podobe, ako sa vtedy vyučovalo, nebolo pre neho príťažlivé. Ostilio Ricci zasvätil mladého Galileiho do Euklidovej matematiky a Archimedových výpočtových aplikácií vo fyzike. Nový svet racionálnych dôkazov, presných vzorcov a logického myslenia mladého Galileiho očaroval. Spoznal: príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk a spoznáme litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky a písmenami sú trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary.
Galilei zistil (1583), že čas kyvu kyvadla nezávisí od jeho hmotnosti a veľkosti rozkyvu, ale mení sa iba s dĺžkou kyvadla. Svoj vynález hydrostatických váh a stanovenie poučiek o určovaní ťažiska niektorých pevných telies opísal v roku 1586. Termoskop ako prototyp teplomera a stroj na zdvíhanie vody ho zamestnávali do roku 1593. Galileo Galilei vydal (1632) svoj slávny spis Dialóg o dvoch najväčších svetových sústavách.
Tam rozvinul nové myšlienky, definoval pojem rýchlosti a zrýchlenia. Rozobral problém skladania pohybov a sformuloval myšlienku relatívnosti pohybov. Galileiho princíp relativity sa stal jedným zo základných postulátov klasickej mechaniky.
Napriek tomu, že rímska cenzúra schválila vydanie Dialógu, spor o nový svetonázor vyvrcholil inkvizičným súdnym procesom. Vo veľkej sále kláštora Santa Maria sopra Minerva v stredu 22. júna 1633 skoro sedemdesiatročný Galilei, po vyslovení podozrenia z kacírstva, podpisuje odvolanie. Zomrel 8. januára 1642. Rehabilitácie sa dočkal po troch stáročiach. V sobotu 31. októbra 1992 pápež zrušil rozsudok, ktorý nad Galileom Galileim vyhlásila inkvizícia a rehabilitoval tým talianskeho vedca. Privretá brána medzi vedou a vierou sa predsa len otvorila.

Dušan Jedinák