Grafén na NFC komunikáciu

Miniatúrne antény na komunikáciu podľa štandardu NFC by mohli byť z grafénu.

Ak máte moderný telefón, pravdepodobne poznáte komunikačný štandard Bluetooth, ktorý umožňuje vášmu telefónu komunikovať s inými zariadeniami, pracujúcimi na základe protokolu Bluetooth. V súčasnosti je komunikácia Bluetooth azda najbežnejšie využívaná v autách, a to ako bezdrôtové prepojenie mobilu s komunikačným zariadením auta. Bluetooth umožňuje – podľa verzie – komunikovať na vzdialenosť približne od jedného metra do desiatich metrov. Táto relatívne veľká vzdialenosť umožňuje pomerne ľahké odpočúvanie zariadení, komunikujúcich cez protokol Bluetooth. Nový štandard na bezdotykovú komunikáciu, známy pod skratkou NFC (near-field communication, čo možno najvhodnejšie preložiť ako krátkodosahová komunikácia), umožňuje prenos dát len do vzdialenosti približne 20 cm, takže je oveľa bezpečnejší než štandard Bluetooth. Odborníci pripisujú komunikácii podľa štandardu NFC veľkú budúcnosť, napríklad v oblasti elektronických platieb, elektronických lístkov na dopravu, osobných dokumentov, v diaľkových bezkľúčových systémoch i v sociálnej sfére pri jednoduchom spoločnom prezeraní či preberaní fotografií, kontaktov či súborov. Jedným z dôležitých prvkov mobilných zariadení, pracujúcich podľa protokolu NFC, je miniatúrna anténa, ktorá musí spĺňať množstvo požiadaviek a kritérií. Doteraz používané kovové antény by čoskoro mohli nahradiť grafénové antény. Prototyp grafénovej antény pre zariadenia NFC predstavil na nedávnej výstave Composites Europe 2016 v Düsseldorfe tím vedcov talianskeho Ústavu pre organickú syntézu a fotoreaktivitu. Grafén – je to vlastne jedna vrstva uhlíkových atómov – je na výrobu miniatúrnych antén veľmi vhodný, pretože je mimoriadne pružný, chemicky inertný, odolný proti poškodeniu pri ohýbaní a možno ho nanášať na rôzne štandardné polymérové substráty.

RM

foto CNR-ISOF