Hack Kosice 2020

Cieľom Hack Kosice v septembri 2020 bude poskytnúť nadšencom informatiky príležitosť okúsiť atmosféru medzinárodnej súťaže svetového formátu s možnosťou spoznať ľudí s rovnakou vášňou a nadobudnúť cenné skúsenosti, a tým významne prispieť k intelektuálnemu rozvoju študentských mozgov na Slovensku.

Hackathon je 24-hodinová udalosť otvorená pre všetkých nadšených študentov inovátorov. V malých tímoch účastníci zdieľajú svoje nápady a inovatívne riešenia na informatické problémy rôznej náročnosti. Hackeri tak spolu s mentormi vytvárajú jedinečnú atmosféru inšpirujúcu k vlastnému sebarozvoju a hlbšiemu angažovaniu sa v tomto smere. Hack Kosice 2020 bude jedným z prvých hybridných hackathonov (bude sa konať na mieste aj v online prostredí). Týmto formátom chcú organizátori zabezpečiť aj napriek súčasnej situácii súvisiacej s COVID-19 možnosť medzinárodnej účasti.
Prvý ročník Hack Kosice získal akreditáciu od svetovej organizácie Major League Hacking (MLH), ktorá zastrešuje tie najlepšie hackathony na svete. V súčasnosti ide o jediný MLH akreditovaný hackathon na Slovensku, pričom v strednej Európe sú iba dva. Z 551 registrovaných hackerov zo 44 krajín bolo vybraných vyše 150 najlepších uchádzačov, ktorí medzi sebou súťažili v rôznych kategóriách. Video prezentujúce atmosféru z Hack Kosice 2019 si môžete pozrieť na: https://youtu.be/b4oVTWkvXyk. Hack Kosice sa študentov usiluje vzdelávať aj prostredníctvom prednášok na školách, webinárov či rôznych menších eventov. Hack Kosice PODCAST je zameraný na zaujímavé business nápady mladých ľudí a momentálne sú dostupné už prvé tri epizódy. Okrem iného organizátori spustili na instagramovom profile sériu príspevkov HK News, kde informujú sledovateľov o novinkách zo sveta vedy a techniky, vďaka čomu môžu byť stále v obraze aktuálneho diania. Viac informácií nájdete na: https://hackkosice.com/.

Janka Havranková, Hack Košice