Hniezda pre vtáčích migrantov

Na autobusovej stanici v Piešťanoch sa objavili nové nájomné byty vtáčích migrantov – belorítok domových (Delichon urbica).

Detailný pohľad na pár obývaných hniezd

Útroby piešťanskej autobusovej stanice – jej strešné časti – ešte pred časom ukrývali útulné príbytky svojpomocne postavené užitočnými a štebotavými belorítkami. Obdivovali sme ich pri našich pravidelných víkendových príchodoch a odchodoch z Piešťan. Vítali nás aj vyprevádzali. Keď sa však na stanici začali rekonštrukčné práce, hniezda belorítok museli ustúpiť. Pri pohľade na nové nástupištia nás začali znepokojovať myšlienky spájajúce sa s blížiacim návratom vtáčích migrantov. Naše obavy sa rozplynuli, keď sa pod strechou objavilo 112 dômyselne umiestnených umelých hniezd. Sú naozaj dokonalé. Zrejme cena nájomného bola prijateľná a belorítky ju na naše potešenie akceptovali.
Mimoriadne oceňujeme počin kompetentných, ktorý nech je príkladom pre podobné rekonštrukčné zámery. Ďakujeme im za citlivý prístup k dotváraniu vzťahu človeka s prírodou. Vzácny štebot tak mohol zostať a užitočná misia belorítok pokračuje…

Rozmiestnenie ôsmich hniezd v jednej zo štrnástich skupiniek

Text a foto J. a J. Ferancoví

Komentáre