Hovorím ti Kráčaj!

Foto Clinatec

Keď 30-ročný Thibault z francúzskeho Lyonu spadol z balkóna a zostal od pliec nadol ochrnutý, netušil, že sa už štyri roky po páde bude môcť vďaka technike pohybovať. Posledné dva roky však aktívne spolupracoval s vedcami z Université Grenoble Alpes a z biomedicínskeho výskumného centra Clinatec na ovládaní exoskeletu prostredníctvom mysle. Vedci implantovali Thibaultovi dva senzory medzi pokožku a mozog, aby tak mohol ovládať vonkajšie zariadenie. Až 64 elektród na každom implantáte sleduje mozgovú aktivitu a prenáša inštrukcie do počítača, ktorý vďaka sofistikovanému počítačovému softvéru zaznamenáva mozgové vlny a mení ich na pokyny na riadenie exoskeletu. Aby zariadenie fungovalo, Thibault sa niekoľko mesiacov učil pomocou svojich mozgových signálov ovládať videohry, a tak si vycvičil zručnosti potrebné na prevádzkovanie exoskeletu. Z dôvodov bezpečnosti bol oblek pripevnený na strope. Keď si Thibault pomyslel Kráčaj, v robotickom obleku sa rozbehla reťaz pohybov, ktoré mu pohli nohy dopredu. Po štyroch rokoch tak Thibault dokázal pomaly chodiť a zastaviť sa podľa svojho rozhodnutia. Ide o prvý poloinvazívny bezdrôtový mozgovo-počítačový systém navrhnutý na dlhodobé používanie na aktiváciu všetkých štyroch končatín, povedal profesor Alim-Louis Benabid z Université Grenoble Alpes. Systém ešte nie je úplne dokončený. Vedci pracujú na zdokonaľovaní algoritmu, ktorý interpretuje mozgové signály a mení ich na fyzický pohyb. V budúcnosti by potom mohli aj ochrnutí pacienti ovládať mysľou svoj vozík.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre