Hravý Guliver

Dňa 6. októbra 2016 na slávnostnom galavečere odovzdali ocenenia prestížnej architektonickej ceny CE.ZA.AR 2016 (Cena za architektúru Slovenskej komory architektov).

Cena za architektúru je jedinou súťažnou prehliadkou, ktorú každý rok vyhlasuje a organizuje Slovenská komora architektov. Ocenenie sa odovzdáva v šiestich kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, obnova a prestavba, interiér, exteriér.

Suchá sauna a bazén sú v škôlke unikát.
Suchá sauna a bazén sú v škôlke unikát.

Keďže kvalita občianskych stavieb je relatívne vernou vizitkou úrovne architektúry v krajine, priblížme si vždy ostro sledovanú kategóriu občianske a priemyselné budovy. Práve občianske stavby by mali prioritne pokrývať najzaujímavejšie spektrum stavieb slúžiacich verejnosti a odrážať jej kultúrnu úroveň.

Výber nominácií v tejto kategórii je vždy ťažký. Stretáva sa tu množstvo stavieb, rôzneho určenia i rôznych foriem, a tak je konkurencia v tejto kategórii silná. Tento rok sa do finále dostali traja kvalitní kandidáti. Sedemčlenná medzinárodná porota rozhodla, že víťaznú cenu tejto kategórie získal Richard Murgaš z ateliéru Uniform Architects za minimalistickú škôlku Guliver v Banskej Štiavnici.

Veľký príbeh

Lokalita realizovanej materskej školy Guliver sa nachádza na sídlisku Drieňová, čo je okraj Banskej Štiavnice. Projekt vznikol v spolupráci s riaditeľkou škôlky, čo otec diela R. Murgaš nezabudne vyzdvihnúť ako veľké pozitívum: Proti nám boli úradné lehoty, možnosti zhotoviteľov a praktiky dodávateľov, no  na našej strane bol veľký benefit – klient odhodlaný spoľahnúť sa na to, že to dokážeme, klient, ktorý nám dal, okrem noža na krku v podobe hraničného termínu, úplne voľnú ruku. Až po odovzdanie kľúčov od hotového objektu. Celé to bol jeden veľký príbeh. Stretlo sa tam veľa zaujímavých ľudí, z ktorých sa stali priatelia. Stavba sa stala akýmsi naším dieťaťom.

Srdcová záležitosť 

Na to, aby na okraji starého baníckeho mesta vznikol príjemný a funkčný priestor, vplývalo hneď niekoľko faktorov. Na začiatku bola osobná potreba investorov, ktorí hľadali miesto, kam umiestniť vlastné deti. Preto poskytli nedokončené torzo rodinného domu bez identity i vízie, ktoré sa vstupom architekta zmenilo za neuveriteľných deväť mesiacov (!) na zariadenie pre deti. Mali sme šťastie, že sme našli dom s parádnym pozemkom, ktorý bol od počiatku koncipovaný ako viacgeneračný a jeho štruktúra umožňovala po nutných úpravách implantovanie dispozície materskej školy, hovorí R. Murgaš a dodáva, že bolo náročné nájsť správne prepojenia vzhľadom na veľkosť a polohu fixovaných miestností a zapojiť ich vo vyhovujúcom poradí do dispozície objektu.

Celý koncept škôlky Guliver vznikal v komunikácii s jej budúcou riaditeľkou, čiže pedagogický plán a architektonické riešenia sa od začiatku plodne prelínali. Nebol to štandardný proces. Na stavbe sme trávili celé dni. Všetko išlo za pochodu, aj projektovanie, aj kreslenie výkresov, aj samotná prestavba.Materská škola Guliver sa stala pre všetkých členov tímu srdcovou záležitosťou,dodáva R. Murgaš, ktorý po celý čas spolupracoval s vedením škôlky.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 10/2016.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Ing. arch. Štefan Moravčík, ARCHINFO

Foto Uniform Architects

Komentáre