Hrozby prírodných katastrof

Zemetrasenie je najnebezpečnejším druhom prírodných katastrof. Foto Pixabay

Tretina ľudí na Zemi je ohrozovaná zemetraseniami. Toto číslo sa za posledných 40 rokov takmer zdvojnásobilo. Približne miliarda ľudí zo 155 krajín sveta je vystavených hrozbe povodní a 414 miliónov ľudí žije blízko niektorej z 220 najnebezpečnejších sopiek. V Spoločnom výskumnom centre Európskej únie (JRC) preskúmali ohrozenie ľudí a zastavaných plôch šiestimi najnebezpečnejšími druhmi prírodných katastrof – zemetraseniami, sopkami, cunami, tropickými cyklónmi, prívalovými dažďami a povodňami. Výskum sa zameral na súčasnosť s ohľadom na vývoj za posledných 40 rokov. Čoraz viac ľudí a majetku dnes čelí hrozbe takýchto katastrof. Za prudký nárast ohrozenej populácie môžu hlavne urbanizácia, socioekonomický vývoj a aj samotný nárast populácie Zeme.

JK

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.