Infodémia nepodložených presvedčení

Paralelne so šírením sa vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie covid-19 sa začali rovnako rýchlo šíriť rôzne formy s ním súvisiacich nepodložených presvedčení (ďalej len NP), pred ktorými varovala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO): Nie sme len v boji so samotnou pandémiou, rovnako sme vtiahnutí do zápasu s infodémiou.

Foto Pixabay

Podľa WHO sa NP a falošné správy šíria rýchlejšie než samotný vírus spôsobujúci ochorenie a sú rovnako nebezpečné. NP majú negatívny vplyv na dynamiku spoločnosti a sú zdrojom negatívnych postojov súvisiacich so zdravím.
NP sa obvykle zvyknú deliť na konšpiračné, pseudovedecké a paranormálne. V súvislosti s pandémiou boli zväčša zaznamenané konšpiračné a pseudovedecké presvedčenia.

Konšpiračné

Konšpiračné presvedčenia sa vo všeobecnosti považujú za formy špekulatívnych presvedčení, ktoré v sebe zahŕňajú prítomnosť rôznych činiteľov. Tie pôsobia nepozorovane a v tajnosti za účelom dosiahnutia nelegálnych, ba až zlomyseľných cieľov. Ich hlavnou úlohou je ponúknuť jednoznačné vysvetlenie komplexných a nepríjemných udalostí. Konšpiračné presvedčenia môžeme definovať aj ako neoverené a relatívne neprijateľné či nepravdepodobné tvrdenia. Sú prítomné v celosvetovom meradle, reflektujú však konkrétne historicko-kultúrne (neustále sa meniace) okrajové podmienky, na základe ktorých sa môžu navzájom od seba odlišovať.
Nezanedbateľným zdrojom konšpiračných presvedčení sú epidémie a pandémie, ktoré pre človeka predstavujú existenčnú hrozbu. Človek sa prostredníctvom nich snaží vysporiadať s ohrozením. Výskyt konšpiračných presvedčení bol zaznamenaný v nedávnych obdobiach epidémií SARS a zika, pandémia covid-19 však zaznamenala ich rapídny nárast.
Výsledky prieskumu uskutočneného na začiatku pandémie, ktorý vykonala agentúra Focus na vzorke 518 učiteľov druhého stupňa základných škôl, naznačujú, že až 31 % týchto učiteľov sa domnieva, že očkovanie proti ochoreniu covid-19 vedie k postupnej príprave na čipovanie. Okrem iného sme zaznamenali konšpiračné presvedčenia, ktoré vysvetľujú pandémiu covid-19 ako dôsledok pôsobenia ekonomických a politických elít za účelom podmanenia si ľudstva. Klasickými sú konšpiračné presvedčenia týkajúce sa farmaceutických firiem, ktoré údajne umelo vyvolali pandémiu z dôvodu plánovaného budúceho zisku z vakcín, či súvisiace s Billom Gatesom a Georgeom Sorosom.

Pseudovedecké

Ďalším z typov NP súvisiacich s pandémiou covid-19 sú pseudovedecké presvedčenia. Tento typ presvedčení sa neopiera o základné pravidlá vedy. Ich hypotézy nie sú testovateľné, evidenciu často stavajú na autorite a nedochádza u nich k revízii tvrdení. Pseudovedecké presvedčenia idú proti totalite poznania a dôkazov súčasnej vedy, pričom majú často charakter obskúrnych tvrdení. Okrem podkopávania intelektuálnej integrity hrozí epidémia šírenia presvedčení, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie človeka (napr. v dôsledku odmietania očkovania a voľby alternatívnych foriem liečby).
Samotná pandémia covid-19 spôsobila zrod mnohých pseudovedeckých presvedčení, podobne ako to bolo v období španielskej chrípky v prvej polovici 20. storočia. Jedným z takýchto bizarných presvedčení si vtedajší ľudia vysvetľovali vznik a šírenie vírusu španielskej chrípky – interpretovali ho postupnou elektrifikáciou mestských častí. Prostredníctvom elektrickej siete sa mal údajne vírus španielskej chrípky dostať až do domácností.
Podobnú paralelu s týmto pseudovedeckým presvedčením môžeme pozorovať aj v súčasnosti, keď si niektorí ľudia vysvetľujú šírenie vírusu spôsobujúceho ochorenie covid-19 prostredníctvom 5G sietí, o čom je presvedčených približne 10 % mladých Slovákov. Ďalšie bizarné pseudovedecké presvedčenie spočívalo v uprednostňovaní homeopatickej liečby pred klasickou formou alebo v odporúčaní užívať ivermektín (liečivo, ktoré sa používa na liečbu infekcií zvierat spôsobených niektorými parazitmi).
Záverom môžeme spomenúť, že podliehanie jednému NP predikuje podliehanie inému NP. V súvislosti s vojnou na Ukrajine boli zaznamenané vzťahy medzi podliehaním NP súvisiacim s covidom-19 a s prokremeľskými naratívmi.

Peter Teličák
Ústav experimentálnej psychológie
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Článok vznikol v spolupráci s platformou Mladí vedci SAV.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.