Inteligentné ovládanie domov

Definícia inteligentných budov sa za posledné tri desaťročia posunula výrazne vpred, hoci pojem inteligentnej budovy sa začal objavovať už v 80. rokoch minulého storočia.

Z jedného miesta sa pohodlne monitoruje a ovláda celá budova.
Z jedného miesta sa pohodlne monitoruje a ovláda celá budova.

Pojem inteligencie v súvislosti s budovami sa mení v čase aj priestore, keďže v rozličných kultúrach je táto definícia rozdielna. Čo v skutočnosti nateraz znamenajú tak často používané pojmy inteligentná budova, inteligentná elektroinštalácia, inteligentné ovládanie budov?

V princípe je rozdiel medzi automatizovanou budovou a inteligentnou budovou. Ak do zle navrhnutej a postavenej budovy pridáme techniku s riadením, dostaneme technicky vyspelú automatizovanú budovu, nie však inteligentnú.

Komfort užívateľa

Súhrne možno povedať, že inteligentná budova sa vyvíjala od automatizovanej budovy cez budovu schopnú reagovať na meniace sa potreby až po budovu, ktorá vie efektívne uspokojovať meniace sa potreby používateľov. Zabezpečuje produktívne a nákladovo efektívne prostredie pomocou optimalizácie štyroch základných prvkov – stavebnej konštrukcie, technických zariadení, služieb manažmentu a ich vzájomných vzťahov. Inteligentná budova pomáha vlastníkom a používateľom realizovať ich predstavy a ciele v rozmedzí nákladov, komfortu, bezpečnosti a dlhotrvajúcej flexibility. Dá sa povedať, že je to budova vytvárajúca vnútorné prostredie, ktoré maximalizuje schopnosť správnej činnosti obyvateľov budovy a zároveň umožňuje účinný manažment zdrojov s minimálnymi nákladmi na zariadenie a vybavenie. Musí obsahovať vyspelé automatizačné a kontrolné systémy na monitorovanie rôznych zariadení na vytvorenie komfortného pracovného prostredia pre nájomníkov, musí vytvoriť dobrú infraštruktúru sietí a adekvátnych telekomunikačných prepojení na zabezpečenie prenosu informácií medzi podlažiami i smerom von.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš, Jozef Balogh
Technická univerzita Košice
Foto Siemens