Pomôcky pre život

Orientácia v digitálnom i fyzickom prostredí bez zraku je vďaka rozmachu podporných technológií čoraz jednoduchšia a informácie sa stávajú dostupnejšími. Hoci je v súčasnosti mnoho podporných technológií zameraných na sprostredkúvanie informácií auditívnou formou, ako koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo nedám dopustiť na hmat. Aj… pokračuj

Vo svete (ne)vidiacich

Tento článok nemá za cieľ zmapovať všetky oblasti života nevidiaceho človeka a už vôbec nie poskytnúť návod na život bez zraku. Sám sa však na svet nepozerám, preto môžem hovoriť o vlastných skúsenostiach a ukázať, že sa to dá a že to nemusí byť vždy… pokračuj

Spojení navždy

Kniha Spojení navždy je o neustále silnejúcom pute medzi deťmi a technológiami a o tom ako deti nestratiť v digitálnej dobe. Mobily a tablety sa stali v priebehu pár rokov súčasťou detského sveta, no odborníci tvrdia, že práve ich bezhlavé používanie je príčinou mnohých problémov,… pokračuj

Príjemne a bezpečne

Práve sa začali dva mesiace, na ktoré sa azda každý teší celý rok. Nastáva dolce far niente, sladké nič nerobenie. Ožívajú morské pláže i turistické chodníky. Už dávno sú za nami časy, keď výbava na dovolenku spočívala v kufri plnom oblečenia, rôznych zaváranín, nejakej tej… pokračuj

Inteligentné monitorovanie odpadu

Odvoz a spracovanie odpadu je náročný logistický, separačný a spracovateľský proces. Pre obyvateľov miest a obcí je viditeľná predovšetkým prvá fáza – odvoz odpadu zo smetných nádob. V súčasnosti sa odvoz odpadu vykonáva klasicky na periodickej báze, pričom perióda zberu sa určuje na základe skúseností,… pokračuj

Inteligentné ovládanie domov

Definícia inteligentných budov sa za posledné tri desaťročia posunula výrazne vpred, hoci pojem inteligentnej budovy sa začal objavovať už v 80. rokoch minulého storočia. Pojem inteligencie v súvislosti s budovami sa mení v čase aj priestore, keďže v rozličných kultúrach je táto definícia rozdielna. Čo v skutočnosti nateraz… pokračuj