Jeden deň nestačí

Centrum vedecko-technických informácií SR plánuje vybudovať na Slovensku sieť zážitkových centier vedy.

Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium v Bratislave je zatiaľ pilotným projektom a funguje od roku 2016. Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) teraz realizuje koncepciu, vďaka ktorej sa dobuduje školiace stredisko v ZCV Aurelium, vybuduje sa jedno väčšie centrum vedy v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach.
Aby boli plánované centrá vedy kvalitne a premyslene navrhnuté, je vhodné nechať si poradiť od skúsenejších. Po inšpiráciu netreba chodiť do vzdialených krajín, stačí ísť niekoľko kilometrov za hranice. V Česku je zriadených hneď niekoľko vedeckých centier s rôznym zameraním, cieľovým divákom a posolstvom.
Pod záštitou CVTI SR navštívili kompetentní zástupcovia slovenských univerzít a vedeckých inštitúcií ostravský Svet techniky. Pre plánovanie takého rozsiahleho projektu, akým je vybudovanie troch nových centier vedy, bola oficiálna návšteva Sveta techniky nevyhnutná. Metóda tzv. jobshadowingu, teda vzájomného učenia sa a získavania skúseností pozorovaním skúsenejších a zabehnutejších prevádzok, je efektívnou a pomerne lacnou metódou prípravy projektu.

Ostravský Svet techniky

Na rozdiel od klasického múzea sa v centre vedy môžete všetkého dotýkať a so všetkým sa hrať. Je to stredisko neformálneho, teda dobrovoľného a prístupného vzdelávania, ktoré sa zameriava na cielenú popularizáciu vedy a techniky. Nie je to však klasická vzdelávacia inštitúcia. Dôraz sa kladie na interaktivitu a učenie sa formou hier a samostatného objavovania vedy a techniky cez osobnú skúsenosť.
Svet civilizácie, Svet vedy a objavov, Detský svet či Svet prírody – to sú názvy rozsiahlych interaktívnych expozícií, ktoré návštevníka v Ostrave zapájajú do interakcií. Je tu minimum exponátov, ktoré by ste len tak obišli bez povšimnutia. K dispozícii sú viaceré laboratóriá, dielne či učebne pomenované po slávnych vynálezcoch či vedcoch, napr. Leonardo, Galileo alebo Charles. Prebiehajú v nich rôzne interaktívne programy so zameraním na chémiu, pokusy či zručnú prácu s drevom. Pre publikum sa tu nachádza aj kinosála s kapacitou 200 divákov, kde lektori demonštrujú rôzne chemické pokusy formou Science Show. S kinosálou susedí i takzvaný show and demo priestor. Ide o prednáškovú sálu s hľadiskom a pódiom, kde prebieha výuka s interaktívnymi pokusmi a hrami. Dalo by sa to nazvať Divadlo vedy a techniky, doplnil riaditeľ Sveta techniky Jakub Švrček.
Programová štruktúra Sveta techniky je rozsiahla a zameriava sa na rôzne tematické oblasti. Ivana Češková, vedúca lektorského tímu, dodáva: Chceme sa stať kvalitným doplnkom výučby v školách. Máme u nás vyškolených lektorov, ktorí pripravujú plnohodnotné tematické programy pre rôzne vekové kategórie návštevníkov.

Financovanie centier vedy

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT) v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre inovácie (OP VaVpI) otvorilo v roku 2010 výzvu Popularizácia, propagácia a medializácia vedy a techniky. Mohli tak vzniknúť viaceré vedecko-vzdelávacie centrá. Okrem Sveta techniky v Ostrave sa v Českej republike nachádza IQLandia v Liberci, Techmania v Plzni či VIDA v Brne, ale aj viaceré české planetáriá. Zriaďovateľmi týchto vedeckých centier sú rôzne spoločnosti či neziskové organizácie, ktoré zastrešuje Česká asociácia science centier podľa vzoru fungovania zahraničných projektov, najmä Európskej siete science centier a múzeí (ECSITE). Tá sa považuje za najvýznamnejšiu európsku platformu pre popularizáciu a komunikáciu vedy.
To, že naše výučbové programy sú kvalitné a rozširujú tradičnú školskú výučbu, si MŠMT uvedomuje a čiastočne podporuje financovanie centra, hovorí I. Češková. V prevažnej časti si však centrum vedy musí finančné zdroje získavať svojpomocne, cez rôzne dotácie, grantové schémy a, samozrejme, zo vstupného. Pri vzniku vedeckého centra Svet techniky sme nadviazali intenzívnu spoluprácu s viacerými českými univerzitami a akademickými pracovníkmi. Tí rozpracovali metodiku, ako by mali exponáty vyzerať a na aký účel by mali slúžiť, dodáva.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Martina Ivičič
Zážitkové centrum vedy Aurelium
Foto autorka