Jeseň v Prírodovednom múzeu

Foto wikipédia/Uwe Aranas

SNM-Prírodovedné múzeum pozýva všetkých záujemcov o prírodu na návštevu.

Pozývame obyvateľov i návštevníkov Bratislavy do Prírodovedného múzea SNM, ktoré sa nachádza v známej budove architekta Harminca v centre mesta pri Dunaji na Vajanského nábreží. Možno tu vidieť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku. Prehliadka začína modernou, s pomocou najnovších vedeckých poznatkov zostavenou paleontologickou expozíciou, kde nájdeme chronologický prehľad vývoja života na Zemi so zreteľom na fosílie z nášho územia. Zaujme aj model tatranského dinosaura a mamuta v životnej veľkosti. Expozícia Biodiverzita Slovenska nás oboznámi s našou prírodou. Uvidíme aj krásne diorámy, imitujúce prírodné biotopy. Stretneme vrabca, medveďa i majestátneho zubra. Potom sa ponoríme do tajov rôznych drahokamov, kryštálov a rúd v mimoriadne bohatej mineralogickej expozícii. Uvidíme dokonca aj záhadné meteority, poslov z vesmírnych diaľav. Výlet do tajov prírody ukončíme v expozícii Biodiverzita Zeme s ukážkami cudzokrajných biotopov v diorámach, pocestujeme od polárnych oblastí až po tropický prales a koralové útesy. Ďalej sa stretneme s rôznymi exotickými tvormi, od žirafy až po tropické motýle, nádhernú rajku alebo nočného papagája kakapa, ako aj najväčšie semeno sveta, pochádzajúce až zo vzdialených Seychel. Prírodovedné múzeum ponúka návštevníkom aj prehliadky expozícií s lektorským výkladom, ďalej rôzne prednášky, ako aj vzdelávacie programy pre školy; bližšie informácie nájdete na našej webstránke (prirodovedne.snm.sk), kde sú aktuálne informácie o našich akciách a ponuke. Učitelia môžu navštíviť naše múzeum spolu so žiakmi a študentmi v rámci vyučovania a využiť bohaté zbierky, ako aj lektorský výklad, v pedagogickej praxi. Deti od 10 rokov sa môžu prihlásiť na náš astronomický (prihlásiť sa možno u Dr. K. Maštenovej: mastenova@snm.sk) a prírodovedný krúžok (prihlásiť sa možno u Dr. J. Čačaného: juraj.cacany@gmail.com); návšteva krúžkov je zdarma. Od septembra do 16. novembra 2020 v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou organizujeme v priestoroch múzea každý pondelok od 15.00 do 17.00 h obľúbenú hubársku poradňu. V dňoch 2. – 4. 10. 2020 plánujeme prezentovať výstavu húb. Na výstave budete môcť obdivovať krásu a rozmanitosť čerstvých húb, vyskytujúcich sa na území Slovenska. Tie sú prinášané aj verejnosťou, a preto je výstava spojená s určovaním druhov húb a hubárskou poradňou. Na výstave dostane návštevník tiež odborný výklad faktov a zaujímavostí, týkajúcich sa tejto ojedinelej a výnimočnej skupiny organizmov. Od októbra uverejníme na našej webstránke kvízy, za úspešné vyriešenie ktorých môžete získať magnetku s motívom príslušnej vednej oblasti. Pripravujeme rôzne podujatia a aktivity na Týždeň vedy a techniky, ktorý bude u nás prebiehať  v dňoch 10. – 13. 11. 2020, ako aj na Noc múzeí a galérií, ktorá by sa mala uskutočniť dňa 14. 11. 2020.
Ak sa chcete zahrať, kliknite sem: https://www.snm.sk/?verejnost-30&clanok=pre-najmensich-i-vacsie-deti
Materiály na stiahnutie nájdete tu:  https://www.snm.sk/?materialy-26
V súčasnosti sa – vzhľadom na vývoj pandémie – môžu meniť pravidlá pre pobyt viacerých osôb v interiéroch, preto prosíme návštevníkov, aby sledovali jednak nariadenia príslušných autorít, ako aj našu webstránku. Spomínané podujatia a aktivity môžu byť obmedzené alebo zrušené podľa vývoja pandémie. Pobyt v múzeu je momentálne možný iba s rúškom zakrývajúcim ústa aj nos. Vstupné do múzea môžu školské skupiny hradiť aj kultúrnymi poukazmi.

Jozef Somogyi, SNM-PM