SNM – Prírodovedné múzeum

Pozývame všetkých záujemcov o prírodu do SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave, kde si možno pozrieť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku. Nachádza sa tu stála expozícia venovaná antropológii s názvom Človek v čase a priestore. Po dôkladnej ročnej obnove sme pre návštevníkov… pokračuj

SNM – Prírodovedné múzeum pozýva

Pozývame všetkých záujemcov o prírodu do SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave, kde si možno pozrieť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku. Na druhom poschodí sme pre návštevníkov po dôkladnej ročnej obnove sprístupnili expozíciu Klenoty Zeme. Možno sa tu zoznámiť s množstvom minerálov vrátane… pokračuj

Múzeum na lodi

Múzeá rôzneho typu a zamerania tvoria dôležitú súčasť kultúry a pamäti každého národa. Spravidla sa nachádzajú v samostatných kamenných budovách, halách alebo sú súčasťou interiérov niektorých ústavov či úradov. Občas sa však stáva, že múzeum je inštalované aj v iných priestoroch. Jedno takéto atypické, ale… pokračuj

V krajine jaskýň

Často sa hovorí o tom, že Slovensko je bohaté na prírodné krásy. Len niekedy sa dá takéto tvrdenie aj kvantifikovať. Skutočnosť, že je u nás známych vyše 7 000 jaskýň a Slovensko sa preto považuje za krajinu s najvyšším počtom jaskýň na obyvateľa v Európe,… pokračuj

Naše malé veľké dejiny

Pokladáme za samozrejmé, že pri poznávaní histórie nie sme odkázaní iba na staré dokumenty a sprievodné texty k muzeálnym exponátom. Mýlil by sa však ten, kto by pokladal rôzne atraktívnejšie spôsoby, ako približovať minulosť súčasníkom, čisto za produkt moderných čias. Už naši predkovia pred viac… pokračuj

Vláčikom do lesa

Lesné železničky sa u nás začínali stavať v 19. storočí, keď tradičný spôsob dopravy vyťaženého dreva z lesa do dolín splavovaním po riekach prestal stačiť nárokom priemyslu. Z desiatok sa ich doteraz dochovalo len niekoľko: v podobe skanzenov slúžia ako romantická spomienka na niekdajšiu nie… pokračuj

Múzeum zaujímavých čias

Želám vám, aby ste žili v zaujímavých časoch, znie vraj stará čínska kliatba určená úhlavným nepriateľom. Veru, sú dejinné obdobia, ktoré s odstupom času vnímame ako pozoruhodné, slávne či hrdinské, len sotva by sme ich však chceli prežívať znovu. Jednou z takých špecifických udalostí je… pokračuj

Remeslá predkov

Regionálne a miestne múzeá to v histórii často nemali ľahké. Múzeum v Bardejove bolo založené už na začiatku 20. storočia ako Múzeum Šarišskej župy. Jeho zbierky sa však od prvotného impulzu takmer pol storočia nerozvíjali a niekoľkokrát im dokonca hrozil zánik, keď ich počas prvej… pokračuj

Hľadanie presnosti

Máločo vypovedá o civilizácii tak, ako meranie času. Pravekí ľudia si museli vystačiť so striedaním dňa a noci a ročných období, v skorom stredoveku nám ešte stačili vežové hodiny bez ručičiek, ktoré čas len odbíjali, dnes nám v mnohých situáciách nestačia už ani sekundové ručičky.… pokračuj

Na hudobnej mape

Rozlohou neveľké Slovensko zaujíma na európskej hudobnej mape pevné a významné miesto. Blízkosť hudobných centier Viedne a Budapešti spôsobovala, že u nás vždy znela hudba svetovej triedy. Bolo by čudné, keby Slovensko nemalo svoje špecializované hudobné múzeum. Keď už nič iné, na takú mapu by… pokračuj