Keď rastliny kričia

Ilustračné foto Pixabay

Tím biológov z Telavivskej univerzity v Izraeli zistil, že stresované rastliny emitujú zvuky – podobne ako mnoho zvierat –, a to pomocou ultrazvukových kliknutí, ktoré ľudské ucho nezachytí. Podľa vedcov tieto zvuky nesú informáciu o fyziologickom stave rastliny. Vedci na čele s profesorkou Lilach Hadanyovou zostavili záznamový systém s dvoma mikrofónmi v akusticky izolovanom boxe, v ktorom boli umiestnené rastliny – rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum) a tabak virgínsky (Nicotiana tabacum). Vedci skúmali rastliny počas stresu zo sucha, rezania stonky a bežnej kontroly. Zamerali sa na ultrazvukový zvukový rozsah (20 – 150 kHz), kde je šum v pozadí slabší. Počet zvukov emitovaných rastlinami v období sucha bol asi 35 (rajčiak) a 11 (tabak) za hodinu. Pri rezaní emitovali rastliny zvuky v priebehu hodiny asi 25-krát (rajčiak) a 15-krát (tabak). Naopak, počet zvukov emitovaných rastlinami pri bežných kontrolách bol nižší ako jeden za hodinu. Vedci zaznamenali 65 dB hladiny akustického tlaku ultrazvukových vĺn 10 cm od rastlín, čo naznačuje, že tieto zvuky mohli byť detegované niektorými organizmami až do vzdialenosti niekoľkých metrov. Podľa našich vedomostí prvý raz ukazujeme, že stresované rastliny vysielajú zvuky prenášané vzduchom, ktoré je možné zaznamenávať na diaľku, a to v akustických komorách aj v skleníkoch, uviedli vedci. Podľa nich ďalšie skúmanie bioakustiky rastlín môže otvoriť nové možnosti ich pochopenia a ich vzájomného pôsobenia so životným prostredím, čo môže mať významný vplyv aj na poľnohospodárstvo.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.