Keď sa zježia chĺpky

Nikto nie je voči nej imúnny, a to bez ohľadu na príslušnosť k rasovej či etnickej skupine. Odborne sa nazýva pilomotorický reflex alebo piloerekcia, hovorovo husia koža.

V horúcom lete vyjde človek z teplej vody jazera, zafúka vetrík – a naskočí husia koža. Presunie sa dovnútra miestnosti, aby sa zahrial, a pustí si hudbu. Zaznie pieseň z dávnej minulosti a opäť je tu husia koža. A zjaví sa aj vtedy, keď človek prežíva strach, smútok, radosť či vzrušenie. Prečo také zdanlivo nesúvisiace udalosti vyvolávajú rovnakú reakciu tela?
Dôvodom je fyziológia emócií. Husia koža je fyziologický jav zdedený po našich zvieracích predkoch, tzv. zvyškový reflex, ktorý pre zvieratá bol a ešte aj je užitočný, ale nám veľmi nepomáha. Aj keď ľudia na rozdiel od iných primátov prišli o väčšinu srsti, naše svaly ešte stále reagujú na mnohé podnety rovnako ako zvieracie, ale máme menej ochlpenia, takže našu husiu kožu je lepšie vidieť.
Primárne nás ochlpenie na pokožke chráni okrem iného aj pred chladom. Keď sa chĺpky zježia, tvoria akýsi nárazník medzi pokožkou a chladným vzduchom, čo nášmu telu pomáha pri termoregulácii. To je dôvod, prečo väčšina ľudí má husiu kožu práve pri prudšom ochladení okolitého vzduchu. Rozsah pilomotorického reflexu však naznačuje aj fungovanie ľudského nervového systému. Ak hrbolčeky pokrývajú iba oblasť v mieste podráždenia, reflex je normálny, zvýšená vzrušivosť rozširuje rajón husej kože. Nedostatočná reakcia môže byť výsledkom potláčaných emócií.
Husia koža je drobná vyvýšenina kože, ktorá sa podobá koži hydiny po vytrhaní peria. Piloerekcia vzniká kontrakciou miniatúrnych svalov, ktoré sú pripojené ku každému jednotlivému chlpu. Táto reakcia sa začína vonkajším podnetom, najčastejšie chladom alebo návalom silných emócií, ako sú strach či vzrušenie. Nervová sústava reaguje mimovôľovým výbojom, ktorý stiahne svalové vlákna okolo chlpov, čím ich napriami a pokožka okolo chlpov vyzerá ako ošklbaná hydina. Jedným z dôvodov tejto reakcie je zväčšenie priestoru medzi chlpmi, ktoré takto dokážu zadržať väčšie množstvo vzduchu zachyteného medzi chlpmi, a tak sa vytvorí okolo tela vrstva tepelnej izolácie. Ďalším vysvetlením je príprava tela na boj alebo na útek v prípade strachu, stresu či ohrozenia. Napriamené chlpy totiž opticky zväčšujú živočícha, ktorému sa môže ľahšie podariť odstrašiť potenciálneho útočníka. Husia koža vznikajúca pod vplyvom silných emócií súvisí s uvoľňovaním adrenalínu a spracovávaním týchto silných pocitov.

R, foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.