Knižné tipy kníhkupectva Artforum 2

Dobrých kníh vychádza veľa, času je však málo. Preto vám prinášame tipy na dve knižky, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti.

Bádateľská cesta do doby veľkého tresku

Stephen používal počítačový program s názvom Equalizer, ktorý obsahoval zabudovanú databázu slov a syntetizátor reči. Zdalo sa, že sa v elektronickom slovníku pohybuje inštinktívne – rytmicky klikal myšou, ktorá akoby v rytmoch Stephenových mozgových vĺn až tancovala. Databáza programu bola oboznámená so žargónom teoretickej fyziky a program dokázal odhadovať ďalšie možné slová. […] Výber slov bol, žiaľ, založený na pomerne jednoduchom vyhľadávacom algoritme, bez schopnosti rozlíšiť medzi obyčajnou konverzáciou a rozhovorom v oblasti teoretickej fyziky, čo občas viedlo k veľmi humorným výsledkom: od kozmického mikrovlnného rizota až po extra sexuálne dimenzie.
Sčasti pocta Stephenovi Hawkingovi, sčasti dejiny kozmológie, sčasti predstavenie práce, ktorú S. Hawking už nestihol napísať – tak by sa dala v skratke opísať kniha jeho blízkeho spolupracovníka Thomasa Hertoga, a hoci sa môže zdať, že si tento belgický kozmológ toho vzal na plecia až príliš a výsledkom bude chaotická zmes životopisu a úvah o povahe vesmíru, opak je pravdou. Portrét S. Hawkinga, ktorý autor čitateľovi ponúka, je skôr subtílny, nijako mu to však neuberá na intenzite a organicky sa prelína s prehľadom míľnikov kozmológie. T. Hertog čitateľovi predstavuje vplietanie sa kvantovej teórie hlbšie do kozmológie, vydáva sa s ním až k veľkému tresku a postupne otvára otázky zavádzajúce fyziku na hranice komfortnej zóny.
Finálna Hawkingova teória, ktorú autor čitateľovi predstavuje, obsahuje nielen reformuláciu nášho pohľadu na povahu času, ale v konečnom dôsledku aj reflexiu toho, čo znamená byť človekom v tomto biologicky priaznivom kozme.

Kníhkupectvo Artforum

Artforum už viac ako 30 rokov prináša čitateľom kvalitné knihy, ktoré tešia oči a myseľ. Naše kníhkupectvá nájdete v Bratislave, Pezinku, Žiline, Banskej Bystrici, Rožňave, Košiciach a Prešove. Krásne knihy môžete nakúpiť aj cez internet na www.artforum.sk.

Umelá inteligencia bez zbytočnej hystérie

Náš úspech pri riešení veľkých súčasných problémov bude s najväčšou pravdepodobnosťou závisieť od spojenia abstraktnej inteligencie – tej ľudskej i umelej – a konkrétnej praktickej múdrosti vychádzajúcej z konkrétnych a situačných ľudských skúseností a praxe vrátane našich skúseností s technológiami. Nech už sa ďalší vývoj umelej inteligencie poberá akýmkoľvek smerom, našou úlohou je tento druh poznatkov a učení rozvíjať. Musia to urobiť ľudia. Umelá inteligencia dokáže rozpoznávať vzorce, ale múdrosť strojom zveriť nemôžeme.
Mark Coeckelberg, belgický filozof a profesor médií a techniky na Viedenskej univerzite, vo svojej knihe otvára dôležité otázky súvisiace s vývojom umelej inteligencie, popritom prináša i v tejto oblasti doteraz chýbajúce prepojenie spoločenských a prírodných vied – prepojenie, bez ktorého pravdepodobne nebudeme schopní čeliť výzvam budúcnosti.
M. Coeckelberg skúma naratívy v západnej spoločnosti týkajúce sa vzťahu stvoriteľa a stvoreného, od starovekých predstáv a kresťanského vplyvu cez Frankensteinovo monštrum a Golema až po súčasnú popkultúru a ponúka alternatívne, menej dichotomické či konfrontačné možnosti. Čo je však možno ešte dôležitejšie, odpratáva nánosy mediálneho humbuku, ktorý v poslednom čase kriví debatu o umelej inteligencii a bez hystérie a pátosu analyzuje problémy objavujúce sa v súvislosti s technologickým pokrokom. Môže vzniknúť superinteligencia? Ak áno, čo to bude znamenať pre ľudstvo? A čo transhumanizmus? Kto bude niesť morálnu zodpovednosť za činy umelej inteligencie? Prinesie rozvoj inteligencie nové formy manipulácie?
A hoci text sa nesie v duchu praktických problémov a ich možných riešení, pomedzi riadky sa črtá príbeh o povahe ľudskosti, za aký by sa nemuseli hanbiť ani najlepšie diela špekulatívnej fikcie.

Pripravila Veronika Sebechlebská, Artforum


Súťažná otázka

Ak nám do 31. augusta 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako sa nazýva slovenský nezávislý odborný a poradný orgán so skratkou CERAI a kedy vznikol? 

zaradíme vás do žrebovania o nákupnú poukážku v hodnote 10 eur od vydavateľstva Artforum.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre