Kríženie mačiek

Podľa vedcov sa gény mačiek domácich pôvodom z Blízkeho východu a mačiek divých pochádzajúcich z Európy zmiešali až v 60. rokoch 20. storočia, hoci boli vystavené vzájomnému kontaktu už 2 000 rokov. Vedci analyzovali genómy a skúmali vzorce hybridizácie 48 súčasných domácich aj divých mačiek a 258 vzoriek z 85 archeologických lokalít datovaných do posledných 8 500 rokov.

Mačka divá, foto Pixabay

O mačkách a psoch si zvyčajne myslíme, že sú veľmi odlišné. Naše údaje naznačujú, že prinajmenšom pokiaľ ide o vyhýbanie sa kríženiu s ich divými náprotivkami, sú si psy a mačky oveľa podobnejšie ako ostatné domáce zvieratá, uviedol Greger Larson z Oxfordskej univerzity. Domáce zvieratá vrátane dobytka, oviec, kôz, psov a ošípaných sú spojené s ľuďmi od vzniku poľnohospodárskych spoločenstiev pred viac ako 10 000 rokmi. Výskumy odhalili, že keď sa domáce zvieratá presúvali do nových regiónov, krížili sa s príbuznými divými druhmi, čo dramaticky zmenilo ich genómy. Tento model bol pozorovaný pri všetkých domácich zvieratách okrem psov.
Mačky domáce a európske mačky divé sa však vo všeobecnosti vyhýbali vzájomnému páreniu. Približne pred 50 rokmi sa však miera kríženia medzi nimi prudko zvýšila. Podľa vedcov sa to stalo v dôsledku zmenšovania populácie mačiek divých a nedostatku príležitostí na párenie s inými mačkami divými.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.