Kúsky reality

Táto kniha je o čase, priestore a ľuďoch. Nielen o tých, ktorí sa ich výskumom zaoberali, ale o nás všetkých, ktorým čas a priestor poskytujú základné ihrisko našej existencie.

Ak niekedy pôjdete do Metropolitnej galérie v New Yorku, pristavte sa pri obraze Melencolia I od Albrechta Dürera. Je na ňom vidieť bytosť zahĺbenú do myšlienok. O čom premýšľa, nám napovedia objekty, ktoré drží alebo ktoré má rozložené okolo – dokonalá guľa, kružidlo či váhy. Toto dielo je známe aj medzi fanúšikmi matematiky. Nachádza sa na ňom magický štvorec. Ide o štvorec so šestnástimi číslami. Čo je na ňom magické? Že ak vyberiete hociktorý menší štvorček so štyrmi číslami, ich súčet bude 34.

Zároveň je na opačnej strane vidieť geometrický útvar z kameňa. Je zjavne pravidelný, no jeho význam je nejasný. Ľudia o ňom diskutujú dlho. Ide o jeho výsledok úvah o kryštáloch? Na ich teóriu by si musel vyše storočie počkať. Ide o číry symbolizmus? V Dürerových časoch bolo skúmanie takýchto pravidelných útvarov bežné, aj o storočie po ňom sa Kepler snažil zostrojiť model našej Slnečnej sústavy pomocou do seba vnorených platónskych telies. Dürer bol v priamom či nepriamom kontakte s mnohými dobovými učencami, napríklad aj s Leonardom da Vinci, a tak je možné, že ide o geometrický útvar, ktorý sa bežne v žiadnom známom kontexte neobjavil – a tak darmo hľadáme skryté odkazy –, no jednoducho ho zaujal svojou eleganciou či tajomnom.

Aby toho nebolo málo, poviem jednu poznámku, ktorú som nenašiel nikde spomenutú – asi nikto nemal pred sebou dva úplne nesúvislé podklady, ktoré som mal práve položené na stole – zobrazenie dávneho umeleckého diela a knihu o extra rozmeroch. Teleso, ktoré sa na jeho obraze nachádza, je – okrem iného – trojrozmerný rez teseraktom, teda štvorrozmernou kockou. Pokiaľ vieme, tak štvorrozmernou geometriou sa ľudia začali zaoberať až v polovici 19. storočia v prácach Augusta Ferdinanda Möbiusa či Arthura Cayleyho. A možno som to mohol spomenúť skôr, no Melencolia I pochádza z roku 1514. Tipujem, že tak ide len o náhodu. Alebo niekto z Dürerových známych premýšľal nad hypergeometriou oveľa skôr, než sme si mysleli. Keby som mal uzavrieť stávku, potom tipujem na náhodu.

Albrecht Dürer: Melencolia I (1514), foto wikipédia, public domain

Viem, čo sa chcete opýtať. Prečo som si vlastne pozeral takéto staré dielo počas prípravy materiálu o rozmeroch priestoru? V jednom texte bolo spomínané ako príklad toho, ako pri dvojrozmernom obraze nedokážeme úplne presne zachytiť trojrozmerný objekt – a aj preto ten Dürerov zostáva tajomný. S pridávaním ďalšieho rozmeru totiž zápasili nielen matematici a spiritualisti, ale aj umelci – svojimi myšlienkami sa často navzájom ovplyvňovali.

Sú známe maľby, v ktorých sa autori snažili pridať ďalší rozmer, zachytiť trojrozmerné bytosti na plátne v ich celistvosti. Pozrite si na internete napríklad kubistické diela Pabla Picassa Avignonské slečny či Tea Time od Jeana Metzingera, obe zo začiatku 20. storočia. Hranie sa s extra rozmermi či hypergeometriou trvalo dlho, stačí spomenúť len názov diela Salvadora Dalího z roku 1954 – Corpus Hypercubus. Vy už viete, čo predpona hyper znamená.

Druhá veľká krivda malieb, okrem toho, že prichádzajú o jeden rozmer, je, že prichádzajú aj o ďalší rozmer – čas. Aj tento problém sa však snažili prekonať, už v roku 1878 spravil Eadweard Muybridge sekvenciu fotiek cválajúceho koňa – prototyp filmu. V roku 1912 namaľoval Giacomo Balla olejomaľbu Dynamism of a Dog on a Leash, na ktorej pes, asi jazvečík, veselo vrtí chvostom. V ten istý rok vzniklo aj známe dielo Marcela Duchampa Nude Descending a Staircase, No. 2, ktoré zobrazuje celý čas, ako nahá postava schádza po schodoch.

To nám pripomína niečo, na čo sme zabudli pri úvahách o štvrtom rozmere. My si ho predstavovať nemusíme, my v ňom predsa žijeme. Žijeme v štvorrozmernom časopriestore. Našu trojrozmernú realitu môžeme chápať ako postupnosť trojrozmerných rezov štvorrozmerným časopriestorom. Ako nás však naučil Einstein, čas nie je objektívny, a tak sa ani časopriestor nedá nakrájať rovnomerne. To však na našej individuálnej predstave nič nekazí. No a keď už vlastne spomíname toho Einsteina…

Kniha vyšla vo vydavateľstve SLOVART v roku 2023.


Súťažná otázka

Ak nám do 31. januára 2024 pošlete správne odpovede na otázky:

Kto je autorom pojmu pre štvorrozmernú kocku – teserakt a z čoho je odvodený? Kedy a v ktorom diele ho prvýkrát predstavil?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Samuela Kováčika: Kúsky reality z vydavateľstva SLOVART.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.