Kvantové počítanie

Ilustrácia Gabriela Obadalová

O kvantových počítačoch a technológiách ste už asi počuli, no viete aj to, čo sú kvantové systémy, ako fungujú kvantové počítanie a algoritmy, či kde má zmysel kvantové výpočty používať?
Počas zimného semestra 2022 pre vás pripravujeme päť prednášok, počas ktorých sa to všetko dozviete od slovenských odborníkov z Národného centra pre kvantové technológie (QUTE.sk). Prednášky s následnou diskusiou v neformálnej atmosfére pri káve sa uskutočnia v budove Výpočtového strediska SAV v areáli na Patrónke v Bratislave. Nahrávky následne nájdete na YouTube kanáli Centra spoločných činností SAV.
QUTE.sk je platformou pre výskum kvantových technológií, ktorá spája ústavy Slovenskej akadémie vied a slovenské univerzity s cieľom podporiť konkurencieschopnosť Slovenska a excelentný výskum v tejto oblasti. Kvantové technológie budú hrať kľúčovú úlohu v priemyselných a bezpečnostných aplikáciách a preto QUTE.sk iniciuje a podporuje ich rozvoj na Slovensku aktivitami, ako sú vytvorenie vzdelávacích programov eduQUTE, virtuálneho inštitútu kvantových technológií iQUTE či vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry netQUTE. Ďalšie informácie o QUTE.sk nájdete na stránke qute.sk. Keby ste mali záujem o prednášku na konkrétnu tému, môžete napísať na e-mailovú adresu eurocc@nscc.sk. Registrácia na prednášky prebieha na webe itkurzy.sav.sk/prednasky. Prednášky sa začínajú vždy o 17.00 h.
4. 10. – Úvod do fyziky kvantového počítania (zo záznamu)
Vladimír Bužek, Národné centrum pre kvantové technológie
18. 10. – Kvantové výpočty a algoritmy (zo záznamu)
Mário Ziman, Národné centrum pre kvantové technológie
8. 11. – Kvantové programovanie
Daniel Reitzner, Národné centrum pre kvantové technológie
22. 11. – Kvantová zložitosť a simulácie
Daniel Nagaj, Národné centrum pre kvantové technológie
7. 12. – Kvantové počítanie v praxi
Zora Hollá, IBM Global Markets – Ecosystem
Viac informácií o prednáškach nájdete na stránke eurocc.nscc.sk/vzdelavanie/prednasky/.

Halyna Hyryavets