Lesy nepostačia

Lesy absorbujú atmosférický CO2 a ukladajú ho vo svojej biomase. Vedci z európskeho výskumného centra Joint Research Centre (JRC) a univerzity ETH Zürich skúmali, koľko uhlíka by sa mohlo takto uložiť podľa hypotetického scenára úplného odstránenia lesného hospodárstva. Výsledky však ukazujú, že by to zmiernilo zmenu klímy len v obmedzenej miere. Aj úplné zastavenie akýchkoľvek zásahov do lesov by kompenzovalo množstvo emisií CO2 vyprodukovaných iba za štyri roky (pri miere emisií z roku 2019).

Foto Pixabay

Ďalšou možnou stratégiou je zvýšenie množstva pôdy pokrytej lesmi zalesňovaním. Túto stratégiu však komplikujú poľnohospodárstvo a rozširovanie miest vzhľadom na očakávaný nárast počtu obyvateľov v nasledujúcich desaťročiach. Uloženie dostatočného množstva uhlíka v stromoch by si vyžadovalo obrovské množstvo pôdy – podľa štúdie by na kompenzáciu jedného roku globálnych emisií CO2 bolo potrebné zalesniť územie väčšie ako Nemecko, Francúzsko a Španielsko dohromady.
Ukladanie uhlíka v existujúcich lesoch skončením obhospodarovania a výsadba nových lesov majú potenciál zachytávať CO2 z atmosféry a kompenzovať emisie uhlíka. Rozsah týchto procesov však nestačí na úplnú kompenzáciu súčasnej miery emisií. Lesy nie sú zázračnou zbraňou v boji proti zmene klímy. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude potrebné výrazne znížiť všetky emisie.

Zo stránky Joint Research Centre spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.