Lietadlo z papiera

Poskladať papierové lietadlo tak, aby naozaj pekne a dlho letelo, je umenie. Ponúkame vám jeden ľahký model, ktorý funguje takmer za každých okolností. Pri skladaní je však potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel.

Potrebujeme byť presní a dôslední. Aj malá nepresnosť dokáže posunúť ťažisko lietadla a zmeniť jeho správanie pri lete. Každý sklad papiera ohneme a niekoľkokrát prejdeme prstom, prípadne pritlačíme. Čím väčšiu pozornosť venujeme skladaniu, tým viac si potom užijeme lietanie. Okrem skladania je však veľmi dôležité aj správne vypustenie či hodenie lietadla. Toto lietadlo dokáže veľmi pekne plachtiť pri jemnom vypustení, ale aj robiť úžasné premety pri silnom hodení.

Pomôcky

Papier, nožnice

Postup

Papier poskladáme podľa obrázka, prípadne si môžeme pozrieť aj videonávod, ktorý sa skrýva za QR kódom (video.matfyzjein.sk/experimenty). Najskôr preložíme horné okraje listu papiera tak, aby jeho kratšia strana presne priliehala k dlhšej strane a aby sklad prechádzal ich spoločným vrcholom. Na papieri nám vznikol štvorec, pričom jeho uhlopriečky sú tvorené dvomi skladmi. Stredy bočných strán štvorca spojíme spolu. Priložíme ľavý horný vrchol štvorca k ľavému spodnému vrcholu štvorca a pravý horný vrchol k pravému spodnému vrcholu. Vznikne nám špička lietadla. Lietadlo preložíme na polovičku. Krídla vytvoríme ohnutím bokov približne na šírku palca od stredu. Môžeme si zvoliť, či čiara ohybu bude rovnobežná so stredovým ohybom, alebo pôjde od špičky lietadla k chvostu pod nejakým uhlom. Dôležité však je, aby krídla boli symetrické.

Realizácia

Lietadlo uchopíme v spodnej časti a jemne ho hodíme dopredu. Musíme byť trochu trpezliví a nájsť správny pomer sily a uhla, pod ktorým lietadlo vypustíme.

Vylepšenia

Lietadlo môžeme vylepšiť ohnutím koncov krídel, eventuálne nastrihnutím a zahnutím zadných klapiek.

Pozorovanie

Nahnutie zadných klapiek môžeme prispôsobiť správaniu svojho lietadla. Ak dáme obidve klapky hore, lietadlo pri silnom hodení urobí horný premet. Ak obidve klapky ohneme dole a znova hodíme prudko lietadlo smerom nahor, urobí dolný premet a svoj let väčšinou ukončí letom hore bruchom. Ak vytočíme jednu klapku hore a druhú dole, pričom lietadlo pustíme jemne, zatočí tým smerom, kde je klapka hore.
Ak má lietadlo tendenciu letieť doprava, vyhneme teda vyššie ľavú klapku. Ak lietadlo stúpa najskôr prudko nahor, môžeme zmenšiť zahnutie klapiek, prípadne ich ohnúť smerom nadol. Ak lietadlo silno klesá nadol, ohneme klapky smerom nahor. Usilujeme sa tým dosiahnuť, aby naše lietadlo letelo čo najďalej po priamej trase.
Vedeli ste, že Guinnessova kniha rekordov obsahuje okrem iného aj údaj o najdlhšom dolete papierového lietadielka na svete? Pokiaľ dokážete pokrčiť papier a hodiť ho ďalej, ako doletí vaše lietadlo, je to chyba, tvrdí John Collins, držiteľ svetového rekordu 69,14 metrov z roku 2012. Ako bonus vám preto vo videu ponúkame jeho návod na poskladanie lietadla s dlhým doletom.

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.
Foto a video Stanislav Griguš
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Svoje realizácie experimentov môžete posielať na adresu: sona.gazakova@fmph.uniba.sk.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre