Logaritmické pravítka

V minulých číslach sme sa dostali k prvým vreckovým elektronickým kalkulačkám. Staršia generácia by nám mohla vytknúť, keby sme zabudli na logaritmické pravítka.

Logaritmické pravítko je mechanická pomôcka na vykonávanie násobenia, delenia, ale aj na viacero ďalších matematických úkonov. Spravidla sa skladá z troch konštrukčných dielov. V pevnej základnej časti je uložená posuvná časť, ktorú možno posúvať v drážkach pevnej časti podľa práve vykonávaných výpočtov. So základnou časťou  sa tiež posuvne spája priesvitný jazdec s ryskami.

Základným princípom logaritmických pravítok bolo využitie navzájom posuvných logaritmických stupníc (na pevnej časti a posuvnej časti), ktoré, zjednodušene povedané, zmenili násobenie na sčítavanie logaritmov. Obdobne to bolo s delením.

Logaritmické pravítko bolo bežnou výbavou študentov, učiteľov vysokých škôl, ale aj konštruktérov a technikov až do začiatkov sedemdesiatych rokov minulého storočia. Potom ich nahradili elektronické kalkulačky.

Štefan Holakovský

Foto autor