Logaritmické pravítka

V minulých číslach sme sa dostali k prvým vreckovým elektronickým kalkulačkám. Staršia generácia by nám mohla vytknúť, keby sme zabudli na logaritmické pravítka. Logaritmické pravítko je mechanická pomôcka na vykonávanie násobenia, delenia, ale aj na viacero ďalších matematických úkonov. Spravidla sa skladá z troch konštrukčných dielov.… pokračuj