Ľudia sú utečenci

Približne pred 900 000 rokmi ľudia takmer vyhynuli a ich počet sa zredukoval na populáciu sotva 1 300 jedincov. Vedci zistili, že v rovnakom čase došlo k masovej migrácii z Afriky. Obe udalosti súvisia s obdobím známym ako stredopleistocénny prechod, počas ktorého zemská klíma vyhubila mnohé druhy.

Lebka Homo erectus, foto Australian Museum/Stuart Humphreys

Geológovia Giovanni Muttoni z Milánskej univerzity a Dennis Kent z Kolumbijskej univerzity skúmali záznamy o miestach osídlenia ranými hominidmi v Eurázii a našli skupinu lokalít datovaných do obdobia pred 900 000 rokmi. Zistenia porovnali so záznamami morských sedimentov, ktoré uchovávajú dôkazy o zmenách klímy. Pomery kyslíka vo vrstvách sedimentov ukazujú, či v čase, keď sa minerály ukladali, bolo podnebie teplejšie alebo chladnejšie. Genomické údaje a datovanie hominidných lokalít spolu naznačujú, že takmer úplné vyhynutie a migrácia prebiehali súčasne.
Počas stredopleistocénneho prechodu klesla hladina svetového oceánu, Afrika a Ázia vyschli a vznikli rozsiahle suché oblasti. Hominidi žijúci v Afrike čelili neúnosným podmienkam, ktoré ich pripravili o potravu a vodu. S klesajúcou hladinou morí sa však sprístupnili pozemné cesty do Eurázie a podľa vedcov sa im podarilo ujsť. Hominidi migrovali aj predtým, k ohrozeniu populácie predka moderného Homo sapiens a k jeho veľkej migrácii však došlo v rovnakom čase v dôsledku klimatických otrasov, ktoré nastali asi pred 900 000 rokmi.

Zo stránky ScienceAlert spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.