Marcový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali marcový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpoveď, stačí sa vrátiť k článku, určite sa v ňom skrýva odpoveď. Správne odpovede si môžete overiť v tlačenej verzii magazínu Quark na strane 54.

1. JUbilujúci časopis Quark, ktorý vychádza od roku 1995, je pokračovateľom časopisu

a) VTM

b) ABC

c) PaS

d) Elektrón

2. Svetelný úkaz na oblohe, ktorý vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra pri vstupe do zemskej atmosféry nad severným pólom, sa nazýva

a) aurora australis

b) aurora borealissupravodivosť

c) aurora hiems

d) aurora aestas

3. Jav, pri ktorom voda prechádza cez polopriepustnú membránu z priestoru s menej koncentrovaným roztokom do priestoru s viac koncentrovaným roztokom, sa nazýva

a) cytóza

b) difúzia

c) osmóza

d) fagocytóza

4. Riadená termonukleárna reakcia by sa v budúcnosti mohla stať zdrojom takmer nevyčerpateľnej a bezpečnej energie. V rámci projektu ITER sa v súčasnosti buduje fúzny reaktor

a) v Nemecku

b) vo Švajčiarsku

c) vo Veľkej Británii

d) vo Francúzsku

5. Palivom pre fúzny reaktor by mala byť zmes

a) stroncia a hélia

b) hélia a lítia

c) deutéria a trícia

d) izotopov uránu

6. Binaurálne tóny sú produkty dvoch zvukov rozdielnych frekvencií, ktoré sú vzájomne v harmónii. Tieto dva zvuky

a) produkujú tretí, zdanlivý zvuk

b) sa zlievajú v jeden

c) sa navzájom rušia

d) produkujú ultrazvuk

7. Biologická taxonómia je klasifikácia (rozdeľovanie) živých organizmov do hierarchicky usporiadaných kategórií. Každý rad má pod sebou priamo

a) čeľaď

b) rod

c) druh

d) poddruh

8. Donedávna paleoantropologicky aj archeologicky neznámy ľudský druh – denisovania dostali svoje meno po mieste ich objavu v roku 2010. Jaskyňa Denisova sa nachádza

a) V Indii

b) v Mongolsku

c) v Rusku

d) v Tibete

9. Pri pohľade na nočnú oblohu v marci má súhvezdie Veľká medvedica hlavu

a) hore

b) dole

c) vpravo

d) vľavo

10. Modráčiky sú drobné motýle, ktoré sú vďaka ich sfarbeniu počas letu dosť nápadné. V súčasnosti je na našom území viac ako

a) 10 druhov modráčikov

b) 20 druhov modráčikov

c) 30 druhov modráčikov

d) 40 druhov modráčikov

11. Silúr je v poradí tretia perióda paleozoika (prvohôr). V tomto období boli kontinenty

a) spojené v jeden na severnom póle

b) spojené v jeden na južnom póle

c) sústredené na severnej pologuli

d) sústredené na južnej pologuli

12. S rastúcou mierou svetelného znečistenia vznikla potreba nejakým spôsobom popísať kvalitu pozorovacích podmienok, najmä tmavosť oblohy. Amatérski astronómovia často využívajú aj tzv. Bortlovu stupnicu, ktorá má

a) 9 stupňov tmavosti oblohy

b) 11 stupňov tmavosti oblohy

c) 13 stupňov tmavosti oblohy

d) 15 stupňov tmavosti oblohy

13. Za supervysoké budovy sa považujú tie, ktoré dosahujú výšku aspoň 300 metrov. V súčasnosti ich je na svete

a) viac ako 40

b) viac ako 140

c) viac ako 240

d) viac ako 340

14. Formulácia rovnice pre spojité vlny popisujúce častice sa nazýva

a) Bohrov model atómu

b) Einsteinov vzťah (E = m . c2)

c) Schrödingerova rovnica

d) Planckova konštanta

15. Prvé vreckové hodinky zostrojil roku 1511 norimberský hodinár Peter Henlein a prezývali sa

a) Norimberské čudo

b) Norimberský orloj

c) Norimberský časostroj

d) Norimberské vajce

16. Jozef Karol Hell (1713 – 1789) bol významný vynálezca a konštruktér banských čerpacích strojov. Jeho mladší brat Maximilián (1720 – 1792) sa preslávil ako významný

a) astronóm

b) botanik

c) archeológ

d) chemik

R

Komentáre