Masová obeta detí

Impérium Chimú

Obyvatelia peruánskeho mesta Huanchaco, hlavného mesta bývalého impéria Chimú, si prvý raz všimli ľudské kosti v roku 2011. Archeológovia v Peru tam teraz objavili niečo, čo sa môže považovať za najväčšiu masovú obetu detí. Asi pred 550 rokmi obyvatelia impéria Chimú rituálne zabili a pochovali najmenej 140 detí vo veku 5 – 14 rokov a 200 mladých lám, spoločne hovoria Gabriel Prieto z National University of Trujillo v Peru a John Verano z Tulane University v New Orleanse, vedúci bádateľských tímov. J. Verano dodáva: Neexistujú ďalšie príklady detských obiet inde vo svete, ktoré by sa dali porovnať s rozsahom tejto udalosti v Chimú. Okrem niekoľkých neúplných kostier vykopané kostry detí a lám vykazovali rezy na hrudných kostiach a vykĺbené rebrá, čo naznačuje, že im otvorili hrude a pravdepodobne im vybrali srdcia. Našli sa aj kostry troch dospelých vrátane dvoch žien s násilnými poraneniami hlavy. Zdá sa, že tiež mohli byť obeťami tohto rituálu. Uhlíkové datovanie, najmä povrazov ponechaných okolo krkov lám, posúva udalosť približne k roku 1450, krátko pred tým, než Inkovia dobyli Chimú v roku 1470. Zaschnutá vrstva bahna, zakrývajúca niektoré z pieskových hrobov, bola pravdepodobne výsledkom záplav spôsobených masívnymi dažďami. Agrikultúrna kríza spôsobená opakovanými záplavami mohla viesť vodcov Chimú k obetovaniu detí ich bohom.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.