Medzinárodný deň svetla

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Medzinárodné laserové centrum a centrum vedy Aurelium (CVTI SR) zážitkový deň o svetle, optike a fotonike. Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium 16. mája 2023 od 9.00 do 16.00 h.

Deň svetla prináša návštevníkom zaujímavosti o svetle, fotonike, laseroch a ľudskom vnímaní farieb. Okrem toho ponúkne aj predstavenie novej interaktívnej pomôcky vo výučbe fyziky. Podujatie bude pozostávať z teoreticko-odbornej a zážitkovej časti.
Prednášková časť na hlavnom pódiu prinesie prednášky o svete farieb a svetla. Napriek tomu, že svetlo využívame a každý deň sa s ním stretávame, v skutočnosti vôbec netušíme, čo svetlo skutočne je, naznačuje obsah prednášky jeden z prednášajúcich RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Návštevníci sa zoznámia s najvýkonnejším laserom na svete, ktorý je prevádzkovaný európskou vedeckovýskumnou organizáciou Extreme Light Infrastructure – ELI ERIC. Súčasťou programu na pódiu bude aj laserová show – audiovizuálna ukážka hudobnosvetelnej kompozície s využitím laserov a projekčným videomappingom.
Zážitková časť podujatia prebehne priamo v hale, kde si budú môcť záujemcovia vyskúšať projekt rozšírenej reality vo výučbe fyziky. Projekt ARphymedes predstaví prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., ktorá je vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave a pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Žiaci i pedagógovia si môžu vyskúšať interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnu do sveta fyziky prostredníctvom animácií a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality, hovorí koordinátorka projektu A. M. Chorvátová.
Svetom laserov bude sprevádzať Dušan Chorvát, odborník vo svetelnej mikroskopii a biozobrazovaní, ktorý návštevníkom objasní princípy svetelnej luminiscencie, správanie lasera pod vodnou hladinou a ďalšie zaujímavé javy. Svetu optiky je v Aureliu venovaná celá jedna zo šiestich sekcií a diváci si budú môcť vyskúšať napríklad kreslenie svetlom.
Podujatie prebehne 16. mája 2023 od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave.
Viac o podujatí sa dozviete na www.aurelium.sk. Vstup na podujatie je podľa aktuálneho cenníka.

Zážitkové centrum vedy Aurelium