Mendelovo Brno

V druhom najväčšom meste Česka – Brne – sa nachádza niekoľko populárno-vedeckých centier, ktoré po celý rok zrozumiteľnou a atraktívnou formou približujú vedu širokej verejnosti.

V Brne sídli Hvězdárna a planetárium Brno s jedinečným 3D planetáriom, ale napríklad aj zábavný vedecký park VIDA!, interaktívne múzeum Mendelianum, Mendelovo muzeum Masarykovej univerzity či edukačné centrum Otevřená zahrada.

Otec genetiky, meteorológ aj včelár

Gregor Johann Mendel zverejnil svoju prácu s názvom Versuche über Pflantzenhybriden (Pokusy s hybridmi rastlín) najprv formou dvojdielnej prednášky v roku 1865 a o rok neskôr formou článku práve v Brne. Mendelova práca poskytla biológom exaktnú bázu výskumu tým, že podobne ako fyzika mohla biológia začať pracovať s modelmi. Jeho systémový prístup pri výskume stavov a vzťahov vo vývojovom procese organických foriem otvoril možnosti, z ktorých vedci profitujú doteraz. Zatiaľ najväčšie využitie jeho práce nachádzajú v genetickom výskume, ale aj v ďalších oblastiach.

V historickej miestnosti Mendeliana víta návštevníkov sám Mendel. Centrum je možné navštíviť aj virtuálne na stránke https://mzm.pano3d.cz/.

Popularizácii genetiky a odkazu G. J. Mendela sa venuje návštevnícke centrum Mendelianum – atraktivní svět genetiky Moravského zemského muzea, ktoré sa nachádza v autentických priestoroch Mendelovej vedeckej spoločnosti. V centre možno navštíviť pôvodné Mendelove laboratórium a porovnať ho so súčasným moderným molekulárnym laboratóriom s množstvom prístrojov a interaktívnych programov. Unikátne sú niekoľkometrové modely DNA a génovej expresie doplnené 3D animáciami, ktoré umožňujú vstup do bunky. Od jari do jesene tu funguje Terasa Mendelových rastlín, tradícia prezentácie kolekcie rodov rastlín, s ktorými Mendel experimentoval.
Svojim pokusom s hrachom sa Mendel venoval v priestoroch augustiniánskeho opátstva, kde sa v súčasnosti nachádza Mendelovo muzeum Masarykovej univerzity. Moderná expozícia s názvom G. J. Mendel – příběh skromného génia prezentuje Mendela nielen ako zakladateľa genetiky, ale aj ako meteorológa a včelára. Prehliadka rôznych artefaktov z Mendelovho života vrcholí rukopisom práce Versuche über Pflantzenhybriden. Inšpiratívne prostredie ponúka aj priľahlá záhrada so základmi Mendelovho skleníka, miestom, kde stála oranžéria, so včelínom a meteorologickou stanicou.

Alchymistická kuchyňa v Labyrinte pod Zelným trhem. Virtuálna prehliadka: https://brnenske-podzemi.pano3d.cz/

Temný labyrint

Zaujímavé putovanie históriou Brna sprostredkúva Labyrint pod Zelným trhem, ktorý ukazuje, ako sa v čase svojho vzniku využívali pivnice. Zelný trh, patriaci medzi najstaršie brnianske námestia (prvá zmienka pochádza z 13. storočia), bol odjakživa rušným miestom, kde sa obchodovalo najmä s čerstvými potravinami. Tunajšie pivnice, ktoré vznikali pod jednotlivými domami, slúžili nielen svojim majiteľom, ale aj ako zázemie trhovníckeho života a úkryt v čase vojen. Ich tajomstvo zostávalo dlho skryté a až novodobé výskumy odhalili celý labyrint, ktorý prešiel pred niekoľkými rokmi komplexnou stavebnou úpravou. Vznikla tak unikátna sústava historických pivníc a chodieb.
V rámci turistickej trasy so sprievodom tu môžete vidieť tmavé zákutia stredovekých chodieb a pivníc skryté šesť až osem metrov pod povrchom. Dozviete sa, ako sa v minulosti uchovávali potraviny, víno a pivo a čím sa podzemné priestory osvetľovali. V expozícii nechýba ani zbierka archeologických nálezov. Súčasťou prehliadky je alchymistická dielňa pripomínajúca významných lekárov, lekárnikov a fyzikusov, ktorí v Brne pôsobili. Na miestnu vinársku tradíciu upozorňuje stará vínna pivnica a historická krčma. O tienistých stránkach niekdajšieho života rozprávajú repliky mestského praniera a klietky bláznov, ktoré v 17. storočí stáli na trhovisku.

Náučná záhrada

Otevřená zahrada

Zatúlať sa v záhrade alebo sa s deťmi zahrať interaktívne hry o princípoch prírody môžete neďaleko hradu Špilberg vo vzdelávacom a poradenskom centre Otěvřená zahrada Nadace Partnerství. Areál tvoria tri časti – výučbová Záhrada štyroch živlov, prírodná Boromejská záhrada a pasívna budova so smart technológiami a zelenou strechou.
Dvanásť interaktívnych stanovíšť vzniklo na výučbu prírodovedných predmetov v prírode. Ako sa správa vodný tok pri silných dažďoch? Je možné zabrániť povodni? Čo všetko dokážu slnečné lúče? Čo sa deje v pôde? Ako správne triediť odpad? Na tieto a ďalšie otázky získajú odpovede deti, ktoré prichádzajú do záhrady na projektové vyučovanie.
Prírodnú historickú Boromejskú záhradu tvoria nielen bylinkové a zeleninové úžitkové záhony, ale aj mestská minifarma. Predstavuje tak zázemie pre environmentálnu výchovu a tematické programy pre deti aj dospelých. Tunajšia pasívna budova sa radí k energeticky najúspornejším kancelárskym budovám v Európe. V celom areáli sú úspory energií na prvom mieste, preto ich dôsledne monitorujú a prezentujú online s úsilím inšpirovať ďalších.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 12/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

R, foto L. Kralovičová