Mozog mužov a žien

Lekári zistili zaujímavé poznatky o rozdieloch v činnosti mozgu mužov a žien.

V súčasnosti sa veľa hovorí o rodovej rovnosti, resp. o snahách o jej dosiahnutie. Vo všeobecnosti panuje názor, podopretý aj mnohými faktmi, že ženy sú v mnohých oblastiach života, najmä v profesionálnej sfére, v nevýhodnejšej pozícii ako muži. Snahy po rodovej rovnosti však nepopierajú skutočnosť, že muži a ženy sú v mnohých oblastiach takpovediac odlišné bytosti. Ide napríklad o odlišnosti anatomického i fyziologického charakteru. Zrejme sa dá súhlasiť aj s tým, že ženy uvažujú inak ako muži a ich emocionálne reakcie sú tiež odlišné. Nedávno publikovaná vedecká štúdia v odbornom časopise Journal ofAlzheimer’s Disease (Časopis o Alzheimerovej chorobe) priniesla mimoriadne zaujímavé poznatky o rozdieloch v činnosti mozgu mužov a žien. Štúdia, ktorú vykonali pracovníci Amenovej kliniky v kalifornskom Newport Beach, je najväčšou doteraz vykonanou porovnávacou štúdiou funkčných zobrazení mozgu metódou SPECT (pod touto skratkou sa skrýva jednofotónová emisná tomografia). Autori štúdie na čele s psychiatrom Danielom Amenom, zakladateľom kliniky, vyhodnotili 46 034 funkčných zobrazení mozgu získaných metódou SPECT, pričom kvantifikovali rozdiely medzi činnosťou mozgu žien a mužov. Analýza ukázala, že mnohé oblasti mozgu žien študovanej skupiny boli podstatne aktívnejšie než rovnaké oblasti mozgu mužov – najmä v prednej časti mozgovej kôry (prefrontal cortex), ktorá riadi naše sústredenie sa a rozhodovanie, a v limbickej časti mozgu, súvisiacej s našou náladou i úzkosťou. Vizuálne a koordinačné centrá mozgu boli aktívnejšie u mužov. Porozumieť zisteným rozdielom v činnosti mozgu žien a mužov bude veľmi dôležité, pretože poruchy činnosti mozgu ovplyvňujú mužov a ženy rozdielnym spôsobom. Napríklad u žien sa pozoruje väčší výskyt Alzheimerovej choroby, zatiaľ čo u mužov sa viac pozorujú poruchy pozornosti a hyperaktivita.

RM
foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre