Múdre čmeliaky

Čmeliaky nás prekvapujú svojimi schopnosťami.

Čmeliaky majú síce malinké mozgy, no napriek tomu sa dokážu naučiť využívať nástroje, ak im to iný čmeliak ukáže. Dokážu tiež improvizovať a hľadať inovatívne riešenia na zjednodušenie svojej práce. Olli Loukola z londýnskej Queen Mary University uviedol, že jeho štúdia vyvrátila domnienky, považujúce malé mozgy hmyzu za neschopné flexibilnejšieho správania či komplexnejšej schopnosti učiť sa. Už dávnejší výskum ukázal, že čmeliaky si poradili s viacerými úlohami vrátane kategorizovania objektov, priestorovými vzormi či dokonca počítaním. Loukola navrhol experimenty, pri ktorých sa čmeliaky učili presúvať loptičku. Ak ju uložili do stredu plošinky, dostali chutnú odmenu. Plastový čmeliak ukazoval skutočným čmeliakom, čo majú robiť, až pokým sa aj im samotným nepodarilo úlohu do piatich minút zvládnuť. Pri druhom experimente boli v komôrke tri loptičky, z ktorých bližšie dve boli prilepené k podlahe. Čmeliaky si nielenže dokázali aj s touto výzvou poradiť, ale dokázali ju naučiť aj ďalšie čmeliaky, ktoré sa prizerali. Keď však čmelím žiakom odlepili dve bližšie loptičky z podlahy, nezaskočilo ich to a do stredu priniesli loptičku, ktorá sa k nemu nachádzala najbližšie. Dokázali tak s naučenými vedomosťami aktívne a prispôsobivo pracovať. Naopak, čmeliaky, ktoré neboli trénované, dosahovali v týchto úlohách podstatne slabšiu úspešnosť

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Foto Pixabay