Včely ozdravujú pôdu

Takmer 85 % druhov včiel hniezdi v zemi, ale len málo sa vie o tom, ako si hniezdo stavajú a upravujú. Entomológovia musia buď hniezda ručne vykopávať, alebo priniesť divé včely do laboratória a pozorovať vývoj hniezda v pôde medzi dvoma sklami, čo však neposkytuje… pokračuj

Plasty z múch

Vedci skúmajú výrobu plastov pomocou hmyzu, ktorý by svoje výrobky pomáhal aj rozložiť. Na výrobu rozložiteľných polymérov sa v súčasnosti používajú zdroje, napríklad cukrová trstina alebo stromy, ktoré sú potrebné aj inde. Chemička Karen Wooleyová z Texaskej univerzity preto začala skúmať iné možnosti. Jednou z… pokračuj

Mravčie majáky

Púštne mravce (Cataglyphis spp.) žijúce na soľných pláňach Tuniska sa orientujú tak, že sledujú polohu slnka a počítajú kroky, aby vedeli, kde sa nachádzajú vzhľadom na mravenisko. Tento systém sa však s rastúcou vzdialenosťou stáva čoraz menej spoľahlivým. Mravce preto stavajú vysoké kopcovité hniezda, ktoré… pokračuj

Zručné živočíchy

V súčasnosti sa už nedozvieme, či kedysi na úsvite ľudských dejín niektoré živočíchy inšpirovali našich predkov pri výrobe určitých výrobkov, resp. či od nich pračlovek odpozoroval niektoré výrobné postupy. Ide najmä o živočíchy, ktoré majú vlohy pre šitie, tkanie a pletenie, čo sú činnosti spájané… pokračuj

Lietajúci pôvab

Babôčky patria medzi naše najkrajšie, najpestrejšie a najznámejšie denné motýle. V prírode ich nájdeme od skorej jari až do neskorej jesene. Babôčky sú súčasťou mnohopočetnej čeľade babôčkovitých. Okrem nich sa do nej zaraďujú aj bielopásovce, dúhovce, perlovce, hnedáčiky a škvrnáče. Dôležitým poznávacím znakom celej čeľade je… pokračuj

Motýle z mokrade Abrod

Mokrade sú územia, ktoré sú trvalo alebo sezónne nasiaknuté vodou. Život v týchto oblastiach negatívne ovplyvňujú suché horúce letá. Medzi ohrozené druhy žijúce v mokradiach patria aj niektoré druhy motýľov. Za mokraď sa vo všeobecnosti považuje biotop, ktorého existencia je podmienená vodou – či už… pokračuj

Hasia smäd zadočkami

Niektoré chrobáky pijú pomocou zadočkov. Podľa vedcov múčny chrobák potemník hnedý (Tribolium castaneum) otvára svoj análny otvor, aby sa vodná para zo vzduchu dostala do čreva a kondenzovala na výkaloch. Hmyz čerpá vodu z výkalov pomocou špeciálnych buniek vystielajúcich dolnú časť ich tráviacej sústavy. Tento… pokračuj

Včely sa učia tancovať

Včely medonosné využívajú sociálne učenie sa na zlepšenie svojej schopnosti tancovať. Pri sociálnom učení sa jedinec učí pozorovaním alebo interakciou s inými, podobne ako u detí, pri vtákoch a niektorých ďalších stavovcoch. Včely oznamujú umiestnenie zdrojov kývavým tancom. Tanec predvádza tá, ktorá našla dobrý zdroj… pokračuj

Americký tulák

Hoci máme aj u nás v Európe viaceré druhy motýľov, ktoré sa každoročne sťahujú na veľké vzdialenosti, napríklad zo severnej Afriky na Slovensko (babôčky, lišaje), ba doletia ešte ďalej na sever do Škandinávie a späť, z celosvetového hľadiska je určite najznámejším migrujúcim druhom motýľa americký… pokračuj

Náhodná prechádzka fazúľ

Takzvané skákajúce fazule, čo sú v skutočnosti struky so šklbúcimi sa larvami nočných motýľov, poskakujú spôsobom, ktorý im – ak sa toho dožijú – zaručí, že sa nakoniec dostanú do tieňa. Keď sa larva nočného motýľa ocitne na slnku, kde by sa mohla prehriať a… pokračuj