Nadácia Aigyptos

Nadácia Aigyptos je nezisková organizácia, ktorej cieľom je všestranná podpora slovenského egyptologického výskumu a prezentácia jeho výsledkov. V rámci prezentácie staroegyptskej kultúry a histórie Nadácia Aigyptos usporadúva pre verejnosť bratislavský cyklus egyptologických prednášok Výpravy do starovekého Egypta. Prednášky prebiehajú v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy, Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied a pod záštitou veľvyslanectva Egyptskej arabskej republiky na Slovensku. V tomto roku je pripravených 12 prednášok zameraných na zaujímavé príbehy zo staroegyptských miest, ktoré sa konajú vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy vo vybrané piatky do 26. júna 2020.
Renomovaní slovenskí a zahraniční egyptológovia, archeológovia a spolupracujúci špecialisti z iných odborov, pôsobiaci okrem Slovenska a Česka aj v Rakúsku a v ďalších krajinách, prinesú priaznivcom staroegyptskej histórie množstvo zaujímavých a nových informácií.
V apríli sa budú konať tri prednášky. O vývoji monumentálnej hrobovej architektúry – predovšetkým údolných chrámov – v dobe staviteľov pyramíd porozpráva 3. apríla 2020 o 17.30 h Jaromír Krejčí z Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe. Slávu a lesk Alexandrie priblíži 17. apríla 2020 o 17.30 h Ľubomír Podhorský. O tom, ktoré mestá boli nazývané mesto mačiek, krokodílov či ibisov a ktorým božstvám boli zasvätené, ako tieto mestá a ich chrámy vyzerali a aký význam mali tieto kulty pre jednotlivé staroegyptské mestá a pre celý Egypt, porozpráva 24. apríla 2020 o 17.30 h Veronika Dubcová.
Podrobný program a informácie k jednotlivým prednáškam a prednášajúcim sú dostupné na stránke www.aigyptos.sk.