Najľahšia zvuková izolácia

Novovyvinutý aerogél na báze oxidu grafénu a polyméru by mohol radikálne znížiť hluk prúdového motora.

Foto University of Bath

S troškou preháňania možno povedať, že človek je takmer stále v prostredí, v ktorom počuje zvuky rôzneho pôvodu a druhu. Mnohé z nich zaraďujeme do kategórie hluku. Kto býva v paneláku, vie o tom svoje: preniká k nám nepríjemný hluk spôsobovaný náradiami, ktoré používa bližší či vzdialenejší sused pri prestavbe svojho bytu. Mnohí pracujú v hlučnom prostredí a iní síce v tichom, ale prerušovanom vyzváňajúcimi telefónmi či hlučnými rozhovormi kolegov.
Pre ľudí, bývajúcich v blízkosti veľkých medzinárodných letísk, býva najväčším zdrojom hluku hluk prúdových motorov štartujúceho lietadla (menej už pristávajúceho). Výkonné prúdové motory môžu produkovať hluk až 145 dB, čo je už za prahom bolestivosti. Zníženie hlučnosti sa môže dosiahnuť viacerými spôsobmi – buď priamo úpravami jeho zdroja, alebo použitím zvukovo či akusticky izolujúcich materiálov oddeľujúcich zdroj hluku od priestorov, v ktorých sa nachádzajú ľudia. Problém môže byť to, že na odtienenie zdroja hluku treba obvykle použiť materiály s pomerne veľkými rozmermi a hmotnosťou.
Prelom vo zvukovom odtienení prúdových motorov môže priniesť nový ľahký materiál účinne tlmiaci zvuk, ktorý vyvinul vedecký tím na britskej univerzite v meste Bath. Ide o materiál typu aerogél (slangovo nazývaný tuhá pena) na báze oxidu grafénu a polyméru, ktorého objemová hmotnosť (hustota) je len 2,1 kg na kubický meter. Podľa vedcov, ktorí tento materiál vyvinuli, ide o najľahší zvukovoizolačný materiál, aký bol kedy vyrobený. Je schopný stlmiť hluk prúdového motora až takmer o 16 decibelov (dB). To znamená, že hluk prúdového motora stlmí z ohlušujúcich 105 dB na hodnotu výkonného sušiča vlasov (90 – 95 dB).
Pretože nový zvukovoizolačný materiál je veľmi ľahký, možno ním obložiť vnútorný povrch gondol prúdového motora. Nová tlmiaca pena sa bude môcť využívať aj na zníženie hlučnosti iných dopravných prostriedkov, napríklad automobilov či lodí. V súčasnosti sa materiál testuje s cieľom optimalizovať jeho vlastnosti. Predpokladá sa, že na komerčné využitie bude inovatívny aerogél k dispozícii o 18 mesiacov.

RM, foto University of Bath

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.