Najväčšia kryobatéria

Nadbytočná energia skvapalní vzduch a ten v čase odberových špičiek poháňa turbogenerátor.

Podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe elektriny neustále narastá, pričom najvýznamnejšími zdrojmi sú veterná energia a energia slnečného žiarenia. Z hľadiska praktického využitia však majú tieto zdroje rovnaký nedostatok: veterné elektrárne produkujú elektrickú energiu iba vtedy, keď fúka dostatočne silný vietor, zatiaľ čo solárne či fotovoltické elektrárne závisia od dodávky slnečného žiarenia. Tieto elektrárne teda produkujú elektrickú energiu, len keď môžu – a to nie je vždy vtedy, keď ju odberatelia potrebujú. Vedci sa už dávnejšie venujú vývoju vhodných spôsobov na uskladnenie energie vyrobenej v čase nízkeho odberu a jej dodávkou do siete v čase odberových špičiek. S inovatívnou metódou prišla britská firma Highview Power, ktorá vyvinula zariadenie na kryogenické uskladnenie energie. Zariadenie dostalo slangové označenie cryobattery, čiže kryogenická batéria. Princíp tejto metódy je veľmi jednoduchý: v čase prebytku sa elektrická energia zo siete využíva na pohon mohutného skvapalňovača, ktorý skvapalní vzduch. Táto kvapalina s teplotou -196 °C sa uskladní v tepelne izolovaných nádobách. V čase, keď treba do siete dodávať elektrickú energiu na pokrytie odberovej špičky, sa začne s riadeným odparovaním kvapalného vzduchu, ktorý pri tejto expanzii zväčší svoj objem 700-násobne. Expandujúci vzduch poháňa turbogenerátor produkujúci elektrickú energiu. Ide teda o proces bez spaľovania a bez produkcie škodlivých spalín. Firma Highview Power už postavila testovacie zariadenie a nedávno oznámila, že vybuduje veľký kryogenický zásobník energie, ktorý bude mať výkon 50 MW, pričom bude schopný dodať do siete počas piatich hodín až 250 MWh elektrickej energie. Predpokladaná životnosť takéhoto zásobníka energie je 30 rokov. Keď sa tento projekt zrealizuje, pôjde o najväčšiu kryobatériu v Európe.

Foto Highview Power

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre