Najvýkonnejší MRI prístroj

Francúzski vedci vyvinuli MRI zariadenie vhodné pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou, ktoré zároveň pracuje s magnetom produkujúcim rekordné magnetické pole.

Foto CEA

V posledných desaťročiach sa na diagnostické účely čoraz častejšie používajú zariadenia či prístroje pracujúce na báze zložitých fyzikálnych procesov prebiehajúcich v jadrách atómov. Jedným z takýchto procesov pochopiteľných len pre odborníkov s dôkladnou znalosťou fyziky, ale slúžiacich aj ľuďom, ktorým je fyzika cudzia, je nukleárna magnetická rezonancia (NMR), nazývaná aj jadrová magnetická rezonancia (JMR). V ostatnej dobe sa používa aj označenie, ktoré sa vyhýba použitiu slov nukleárny či jadrový. Nahradil ich výraz magnetic resonance imaging čiže zobrazovanie prostredníctvom magnetickej rezonancie, v skratke MRI.
Zobrazovacou metódou MRI sa v súčasnosti už bežne skúmajú tkanivá a orgány v ľudskom tele, pričom získané podrobné snímky pomáhajú presnejšie diagnostikovať najmä rôzne druhy nádorových ochorení. NMR spektroskopia nachádza široké uplatnenie aj v materiálovej chémii, farmaceutickom priemysle a vo fyzike pevných látok. Na získanie čo najlepšej rozlišovacej schopnosti a zobrazení aj tých najmenších detailov skúmanej štruktúry musí NMR spektroskop disponovať magnetom, vytvárajúcim čo najsilnejšie magnetické pole (najvyššiu magnetickú indukciu). Konvenčné MRI prístroje používané v nemocniciach na diagnostiku pracujú s magnetmi produkujúcimi magnetické pole s intenzitou 1,5 až 3 T, pričom T je jednotka magnetického toku (indukcie), ktorej dal meno srbsko-americký inžinier Nikola Tesla.
Francúzska Komisia pre atómovú energiu a alternatívne energie nedávno oznámila, že vyvinula MRI spektroskop pracujúci s magnetom produkujúcim rekordné pole 11,7 T. Ide o supravodivý magnet chladený kvapalným héliom na teplotu −271,35 °C. Zásobník hélia má objem 7 500 litrov. Magnet je navinutý zo supravodivého vodiča celkovej dĺžky 182 km.
Kompletné zariadenie na MRI zobrazovanie má hmotnosť 132 ton, dĺžku 5 m a šírku 5 m. Otvor pre pacientov má priemer až 90 cm, teda podstatne viac než obvyklých 60 až 70 cm, čo je veľkou výhodou pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.