Najvyššia veterná turbína na svete

Nemecké mestečko Gaildorf neďaleko Stuttgartu sa môže pochváliť tým, že v jeho blízkosti vyrástla najvyššia veterná turbína na svete. Turbína je súčasťou veternej farmy s celkovo štyrmi turbínami, ktorú vybudovala firma Max Bögl Wind. Najvyššia zo štvorice turbín má os náboja vo výške 178 metrov nad zemou, celková výška po špičku listu v jeho najvyššej polohe je 264,5 metra. Najnižší zo štyroch veterných generátorov má os náboja vo výške 155 metrov. Všetky turbíny sú vystrojené generátormi elektrickej energie s maximálnym výkonom 3,4 MW, ktoré sú výrobkom spoločnosti General Electric. Na sieť túto veternú elektráreň pripoja na jar 2018. Veterná farma pri Gaildorfe je unikátna aj svojou koncepciou, umožňujúcou aspoň čiastočnú akumuláciu prebytočnej elektrickej energie, ktorú turbína produkuje. Toto akumulovanie zabezpečuje malá prečerpávacia vodná elektráreň, ktorej hornú nádrž tvorí tzv. vodná batéria. Sú to valcové nádrže v spodnej časti nosných stĺpov turbín, dolným zásobníkom vody je nádrž okolo stĺpu turbíny. Prečerpávacia elektráreň umožňuje pri zvýšenom dopyte po energii krátkodobo dodávať elektrickú energiu do siete a prispieť k jej stabilite. Pri prebytku energie pracuje elektráreň v čerpacom režime a čerpá vodu do vodnej batérie. Prechod z režimu generovania energie do režimu čerpania či naopak trvá len 30 sekúnd.

RM
Foto Max Bögl Wind

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.