Najvzdialenejšie galaxie potvrdzujú Einsteinovu teóriu

Tímu vedcov sa podarilo vyhotoviť trojdimenzionálnu mapu 3 000 galaxií, vzdialených od Zeme 13 miliárd svetelných rokov, ktorá potvrdila správnosť Einsteinovej všeobecnej teórie relativity.

Už od zarážajúceho objavu z 90. rokoch minulého storočia, keď sa zistilo, že vesmír sa zväčšuje čoraz rýchlejšie, sa vedci márne snažili nájsť odpovede, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť túto záhadu. Uvažovalo sa, že buď rozpínanie vesmíru urýchľuje záhadná tmavá energia, alebo neplatí Einsteinova všeobecná teória relativity, ktorá tvrdí, že gravitácia ohýba priestor a čas.

Teppei Okumura a Chiaki Hikage z Kavliho ústavu pre fyziku a matematiku (Kavli IPMU), profesor Tomonori Totani z Tokijskej univerzity, Masayuki Akiyama z Univerzity v Tohoku a Fumihide Iwamuro a profesor Kouji Ohta z Kjótskej univerzity analyzovali rýchlosť a pohyb 3 000 vzdialených galaxií, skúmaných v rámci projektu FastSound Survey. Na štúdii sa podieľal aj profesor Karl Glazebrook zo Swinburnovej technickej univerzity.

Ich výsledky ukázali, že aj vo veľmi vzdialených končinách vesmíru stále platí všeobecná teória relativity, čo podporuje domnienky, že za rozpínanie vesmíru je zrejme zodpovedná kozmologická konštanta, ktorej existencia bol navrhnutá samotným Einsteinom.

Projekt, ktorý sa začal už pred 12 rokmi, bol nakoniec publikovaný na sté výročie publikácie Einsteinovej všeobecnej teórie relativity. Až do tejto štúdie nikto neskúmal tak vzdialené objekty (galaxie nachádzajúce sa vo vzdialenosti viac než 10 miliárd svetelných rokov). Štúdiu by nebolo možné realizovať bez spektrografu FMOS (Fiber Multi-Object Spectrograph) na teleskope Subaru, ktorý dokáže skúmať galaxie vo vzdialenosti 12,4 až 14,7 miliardy svetelných rokov. V budúcnosti by sa však, pomocou v súčasnosti konštruovaného spektrografu Prime Focus, mali dať pozorovať aj galaxie z ešte väčších vzdialeností.

Ján Kľučár
Foto pixabay