Nechajte sa fascinovať rastlinami

Rastliny sú všade okolo nás. Sú také bežné, že si ich existenciu možno ani neuvedomujeme a berieme ich ako súčasť ľudského života na Zemi. Popularizácii významu rastlín je venovaná medzinárodná akcia Deň fascinácie rastlinami.

Skúsme si predstaviť, že by rastlín nebolo. Rastliny sú zelené organizmy s chlorofylom a bez ich existencie by nedochádzalo k procesom väzby CO2 a do atmosféry by sa neuvoľňovalo 5 × 1010 ton kyslíka potrebného pre život ľudí. Hospodárske rastliny tvoria stravu človeka. Liečivé rastliny sú možnosťou, ako predchádzať mnohým chorobám a liečiť ich. Stromy poskytujú chládok, kvantum kyslíka a život na Zemi.

Vzbudenie záujmu o rastlinné vedy

Rastliny sú fascinujúce organizmy. Jedno malé semienko, často miniatúrnych rozmerov, dokáže dať nesmiernu rozmanitosť životov. Z jedného semienka môže vyrásť rastlina mikroskopických rozmerov alebo rastlina obrovská ako napríklad kalifornské mamutie cyprusy v močiaroch dosahujúce výšku 135 m. Z jedného semienka môže vyrásť rastlina, ktorá je užitočná listom alebo rastlina, ktorá má prekrásne a voňavé kvety. Rastlina, ktorá obsahuje liečivé látky a pomáha nám bojovať s rôznymi chorobami alebo rastlina, ktorá má hospodársky význam v potravinárskom, chemickom alebo textilnom priemysle.
Rastlina má veľa prívlastkov, no vždy je to ten istý fascinujúci zelený organizmus, bez ktorého by život na Zemi nebol možný. Preto je potrebné rastliny poznávať a vážiť si ich. Jednou z možností, ako fascinujúci svet rastlín spoznávať a využívať, je medzinárodná akcia s názvom Deň fascinácie rastlinami (Fascination of Plant´s Day), ktorú organizuje Európska organizácia pre rastlinnú biológiu už od roku 2012. Cieľom akcie je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo. Viac ako 50 krajín sveta sa zapája do tejto akcie a organizuje sa približne 1 000 aktivít.

Aktivity po celom Slovensku

Od roku 2013 sa do akcie zapája aj Slovensko. V roku 2022 je pripravených 13 aktivít zameraných na propagáciu rastlín a ich fascinujúceho sveta. Prezentácia témy, teda fascinovať širokú verejnosť rastlinami, je ozaj rôznorodá. Včelári v Bratislave predstavia, prečo sú rastliny dôležité pre včely, Zvolenská univerzita pripravila exkurziu do Podpoľania za pestrou lesnou aj nelesnou vegetáciou a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici exkurziu do chráneného areálu Svarkovica. Pátračku po fascinujúcich rastlinách organizuje Strom života v Bratislave a prednášky online aj prezenčne Botanický ústav SAV a Slovenská botanická spoločnosť spolu s Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. V Košiciach bude pripravená v Botanickej záhrade výstava exotických rastlín spolu so živými exotickými motýľmi a deň otvorených dverí zameraný na význam rastlín v biodynamickom poľnohospodárstve pripravuje Libichava. Malí výskumníci si môžu prísť na svoje v Nitre, kde Ústav genetiky a biotechnológií rastlín a tiež Biologické centrum UKF pripravili zaujímavé laboratórne metódy a ukážky prístrojov, ktorými sa poznáva v rastlinách neznáme. V Piešťanoch sa zase návštevníci môžu dozvedieť, aký je význam tráv pre prírodu aj človeka a aj skúsiť narábať s kosou. V priestoroch Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch bude možnosť ochutnať výrobky zo slovenskej pšenice, maku a ovsa a jednoduchými laboratórnymi postupmi zistiť, ako sa poľnohospodárske rastliny skúmajú a prečo sú pre nás užitočné. Všetky aktivity sú voľne prístupné všetkým záujemcom a viac sa o nich môžete dozvedieť tu.

Text a foto Michaela Havrlentová
národný koordinátor medzinárodnej akcie Fascination of Plant´s Day