Nedocenené strukoviny

Rok 2016 vyhlásila OSN za rok strukovín. Jedlá z fazule, šošovice a hrachu dobre poznáme aj na Slovensku. Strukoviny patria k najstarším domestikovaným rastlinám a ľudstvu by mali pomôcť v boji proti hladu, podvýžive, a pri riešení environmentálnych výziev.

18-19-bojnanaska2Prečo sa strukovinám venuje až taká pozornosť, že rok 2016 vyhlásila OSN za rok strukovín?

Strukoviny patria k najstarším domestikovaným rastlinám. Ľudia ich začali pestovať už 10 000 rokov pred naším letopočtom a zaslúžia si väčšiu pozornosť, než aká sa im v súčasnosti dostáva. Sú nedocenené a ešte vždy nie sú celkom prebádané, a to napriek tomu, že v 60. rokoch minulého storočia boli dôležitou súčasťou tzv. zelenej revolúcie, ktorej cieľom bolo zabezpečenie výroby a dostatku potravín pre všetkých. Rok 2016 vyhlásila  Organizácia spojených národov za rok strukovín s odôvodnením, že strukoviny predstavujú životne dôležité rastlinné kultúry z pohľadu potravinovej bezpečnosti širokých vrstiev obyvateľstva a môžu výrazne pomôcť zdraviu ľudí, najmä v boji proti hladu, podvýžive, a pri riešení environmentálnych výziev.

V čom vidíte význam a dôležitosť strukovín vo výžive?

Význam strukovín ako súčasti výživy na celom svete spočíva v ich výživových výhodách, najmä v relatívne vysokom obsahu bielkovín, stráviteľných sacharidov a potravinovej vlákniny. Nezanedbateľný je aj obsah minerálnych látok a vitamínov, najmä skupiny B. Strukoviny vo všeobecnosti – okrem niektorých výnimok – majú malý obsah tukov v rozsahu od jedného do dvoch percent. Energetická hodnota 100 g suchých semien strukovín je približne 1 200 až 1 500 kJ využiteľnej energie.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Vladimír Ješko

Foto archív Tatiany Bojňanskej a Pixabay