Zdravé strukoviny

Pozývame Vás do jesennej vedeckej kaviarne v Piešťanoch, v ktorej budeme diskutovať o strukovinách, o rôznorodosti ich semien, význame pre zdravie človeka, ale aj o tom, prečo ich treba uchovávať v Génovej banke SR ako národné bohatstvo. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci… pokračuj

Nedocenené strukoviny

Rok 2016 vyhlásila OSN za rok strukovín. Jedlá z fazule, šošovice a hrachu dobre poznáme aj na Slovensku. Strukoviny patria k najstarším domestikovaným rastlinám a ľudstvu by mali pomôcť v boji proti hladu, podvýžive, a pri riešení environmentálnych výziev. Prečo sa strukovinám venuje až taká pozornosť, že rok 2016 vyhlásila OSN… pokračuj