Nepríjemné mikropolutanty

V septembrovej Vede v centre bude Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., z oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave hovoriť o rôznych skupinách liečiv a drog, legálnych aj ilegálnych, ktoré sa dostávajú do životného prostredia, ako aj o možných spôsoboch ich odstránenia.

mapaMikropolutanty sú látky v malých koncentráciách, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu aj vo vode. Majú vplyv na životné prostredie, aj na organizmus ľudí a na živú prírodu. Tým, že sú v malom množstve, ťažko sa detegujú a štandardne sa vôbec nemonitorujú. No pri dlhodobej záťaži spôsobujú poškodenie zdravia a rôzne degenerácie živých organizmov.

Vodný ekosystém

V súčasnosti sa značná časť výskumných skupín v oblasti monitoringu životného prostredia zameriava na výskyt mikropolutantov vo vodnom ekosystéme. Medzi najčastejšie monitorované mikropolutanty patria najmä pesticídy, liečivá, drogy, hormóny, ako aj kontrastné látky či antibakteriálne prípravky používané v zdravotníckych zariadeniach.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R

Foto archív T. M.