Nevyčerpateľné ložisko

Ložisko vzácnych kovov objavili pri ostrove Minamitori, asi 1 850 km juhovýchodne od Tokia.

Otázka, či sa vo vašej blízkosti nachádzajú predmety obsahujúce kovy vzácnych zemín, by vás s najväčšou pravdepodobnosťou uviedla do rozpakov. Možno ani neviete, ktoré kovy do spomenutej skupiny patria. Napriek tomu existuje veľká pravdepodobnosť, že nejaký ten kov vzácnych zemín máte práve pri sebe. Predmet, ktorého je súčasťou, leží pravdepodobne pred vami na stole alebo ho máte vo vrecku a pre mnohých je už nevyhnutnou súčasťou života. Ak tipujete smartfón, tipujete správne. Smartfóny i ďalšie miniaturizované elektronické hračky modernej doby sú totiž napájané batériami, obsahujúcimi kovy zo skupiny prvkov (kovov) vzácnych zemín. Takéto prvky sa nachádzajú napríklad tiež v elektromotoroch poháňajúcich elektromobily, aj v mnohých ďalších elektrických a elektronických zariadeniach. Do skupiny kovov vzácnych zemín patrí 17 prvkov – všetky lantanoidy, skandium a ytrium. Prvky tejto skupiny sú lesklé mäkké kovy, ktoré majú podobné fyzikálno-chemické vlastnosti. Najväčším svetovým dodávateľom kovov vzácnych zemín, ktoré sa v súčasnosti pokladajú za strategickú surovinu, je Čína s vyše 95 % podielom na svetovej produkcii. V snahe obmedziť svoju závislosť od dodávok z Číny pátrajú mnohé krajiny po nových ložiskách týchto kovov. V tomto smere sa prelom podaril Japonsku, ktoré nedávno oznámilo objavenie výdatného ložiska hornín s vysokým obsahom zmesi kovov vzácnych zemín. Toto ložisko sa nachádza v blízkosti ostrova Minamitori, približne 1 850 km juhovýchodne od Tokia. Odborníci odhadujú, že výdatnosť objaveného ložiska je taká, že pokryje globálny dopyt po ytriu na 780 rokov, po dyspróziu na 730 rokov, európiu na 620 rokov a terbiu na 420 rokov. Významnou výhodou pre Japonsko je, že novoobjavené ložisko sa nachádza vo výhradnom hospodárskom priestore Japonska, a preto má exkluzívne právo na ťažbu surovín v tejto oblasti.
Foto wikipédia

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre