Kov so štruktúrou skla

Kovové sklo je zliatina, ktorú s obyčajným sklom spája jediná spoločná črta – neusporiadaná štruktúra. Kovové sklá sa podarilo prvýkrát pripraviť začiatkom 60. rokov minulého storočia technológiou extrémne rýchleho chladenia taveniny. Sklo si spájame predovšetkým s priesvitnosťou. Kovové sklo je však nepriesvitný materiál, ktorý je… pokračuj

Nevyčerpateľné ložisko

Ložisko vzácnych kovov objavili pri ostrove Minamitori, asi 1 850 km juhovýchodne od Tokia. Otázka, či sa vo vašej blízkosti nachádzajú predmety obsahujúce kovy vzácnych zemín, by vás s najväčšou pravdepodobnosťou uviedla do rozpakov. Možno ani neviete, ktoré kovy do spomenutej skupiny patria. Napriek tomu… pokračuj