Nevyčerpateľné ložisko

Ložisko vzácnych kovov objavili pri ostrove Minamitori, asi 1 850 km juhovýchodne od Tokia. Otázka, či sa vo vašej blízkosti nachádzajú predmety obsahujúce kovy vzácnych zemín, by vás s najväčšou pravdepodobnosťou uviedla do rozpakov. Možno ani neviete, ktoré kovy do spomenutej skupiny patria. Napriek tomu… pokračuj