Neznáma hus

V komplexe v egyptskom Médume sa nachádza hrobka princa Nefermaata a princeznej Atet. Stenu hrobky zdobí freska stará 4 600 rokov známa ako Médumské husi. Hoci bola freska objavená v roku 1871, odborníci o identite šiestich vtákov vedú doteraz diskusie. Väčšina odborníkov súhlasí, že dva z troch vtákov otočených na ľavú stranu sú husi bieločelé (Anser albifrons), no identita prvého a posledného vtáka je trochu neurčitá. Zoológovia si nie sú istí, či ide o hus divú (Anser anser) alebo hus poľnú (Anser fabalis). Dva vtáky otočené doprava so sivo-červeným sfarbením sa mierne podobajú na berniklu červenokrkú (Branta ruficollis), ale táto klasifikácia je neistá.
Minulý rok skúmal maľbu Anthony Romilio z austrálskej Queenslandskej univerzity a zdá sa, že objavil druh, ktorý nie je v nijakej ornitologickej publikácii. Zrejme si nikto neuvedomil, že maľby môžu zobrazovať aj neznámy druh, uviedol A. Romilio. Podľa neho je dvojica vtákov priveľmi odlišná od bernikiel, a to aj v rámci umeleckej interpretácie. Umelecká licencia môže zohľadňovať rozdiely od moderných husí, ale umelecké diela z tohto náleziska majú mimoriadne realistické vyobrazenie iných vtákov a cicavcov, upozornil A. Romilio.

Foto wikipédia/Olaf Tausch

V štúdii A. Romilio použil na preskúmanie maľby Tobiasove kritériá, čo je kvantitatívna metóda kľúčových rysov na vymedzenie druhov vtákov. A výsledok? Zo zoologického hľadiska je toto egyptské umelecké dielo jedinou dokumentáciou tejto výrazne vzorovanej husi, ktorá sa však javí ako celosvetovo vyhynutá, uviedol A. Romilio.

Zo stránky ScienceAlert spracovala BP