O zdravých rybách

V decembrovej vedeckej kaviarni sa bude diskutovať o tom, v akom prostredí žijú ryby, aj o tom, aké ryby by sme mali, nielen cez Vianoce, jesť.

Ladislav Pekárik vo svojom terénnom pracovnom prostredí

Milovníci rýb sa vo vedeckej kaviarni dozvedia, koľko rýb sa na Slovensku v porovnaní so svetom konzumuje a kde všade sa na Vianoce ryby objavujú na sviatočnom stole. Získajú tiež informácie, aké je životné prostredie týchto rýb, kde a ako žijú, aký je ich životný cyklus, význam pre spoločnosť aj ako na život rýb vplýva nadmerný rybolov niektorých druhov.
Zachránime ryby, ktorých stavy drasticky klesajú, keď ich prestaneme kupovať a jesť? Je každá ryba zdravá? Aké nebezpečné látky môže ryba akumulovať vo svojej svalovine? Ktoré sú problematické povodia na Slovensku? Aké sú výhody a nevýhody umelého chovu? Budeme mať na vianočnom stole aj v budúcnosti zdravé slovenské ryby? A mali by sme vôbec darovať vianočným kaprom život?
Vo štvrtok 12. decembra 2019 o 17.00 h bude hosťom vedeckej kaviarne zoológ Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov a nepôvodných organizmov. Intenzívne sa tiež venuje výskumu a ochrane dunajských jeseterov.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na bratislavskej Patrónke.
Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

👍 Udalosť na Facebooku

Komentáre