Objav(y) Aurela Stodolu

Aurelium vyhlasuje 2. ročník súťaže určenej žiakom a študentom základných a stredných škôl.

Otvorená výzva na predkladanie študentských prác môže slúžiť ako doplnková vzdelávacia aktivita počas hodín a seminárov z fyziky. Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy. Žiaci a študenti môžu prostredníctvom tvorby videa aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu.
Výstupom bude video o osobnosti Aurela Stodolu, jeho živote, vynálezoch a patentoch. Dr. Ing. Aurel Stodola bol vedcom svetového formátu, strojný inžinier, matematik, pedagóg a zakladateľ teórie parných turbín. Spoznajte ho bližšie a sprostredkujte ostatným jeho prínos vo forme videa.

Akú formu zvoliť?

Môže ísť o nakrútené hrané video alebo videoanimáciu či animovanú 2D grafiku.
Na nakrúcanie môžete použiť videokameru, zrkadlovku či mobilný telefón. Postprodukčné techniky využite ľubovoľne.
Minimálna dĺžka videa: 3 minúty, maximálna je 7 minút
Postup: Video upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní a mohli ho odprezentovať napríklad pred celou školou. Študent alebo pedagóg pošle video e-mailom prostredníctvom stránky www.wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu aurelium@cvtisr.sk.
Porota zložená z odborných pracovníkov Centra vedecko-technických informácií SR a Aurelia vyhodnotí najlepšie videá.
Kritériá hodnotenia: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania a výpovedná hodnota
Termín zaslania videa: najneskôr do 30. novembra 2022
Autori alebo autorské kolektívy najlepších videí budú pozvaní do Aurelia, aby si prevzali Cenu Aurelia a získajú vecné ceny.

Text a foto Zážitkové centrum vedy Aurelium