Odlišné vnímanie modrej

Ľudia vnímajú väčšiu škálu modrých odtieňov ako opice. Odlišné spojenia nájdené v ľudskej sietnici naznačujú, že ide o nedávne evolučné adaptácie na vysielanie rozšírených signálov farebného videnia z oka do mozgu.

Kosmáč bielofúzy, foto Pixabay

Výskumníci pod vedením Yeon Jin Kimovej a Dennisa M. Daceyho z Washingtonskej univerzity v Seattli porovnávali spojenia medzi nervovými bunkami prenášajúcimi farby v sietniciach ľudí so spojeniami dvoch opíc, makaka obývajúceho Starý svet a novosvetského kosmáča bielofúzeho. Predkovia ľudí sa od týchto primátov oddelili približne pred 25 miliónmi rokov. Vedci skúmali čapíkové bunky fovey sietnice, ktoré detegujú svetelné vlny. Táto jamka, husto osadená čapíkovými bunkami, zodpovedá za ostré videnie detailov a za farebné videnie. Vedci zistili, že určitý krátkovlnný alebo na modrú farbu citlivý obvod čapíkov, ktorý sa vyskytuje u ľudí, kosmáčom chýba a je odlišný od obvodu pozorovaného pri makakoch.
Rozdiely mohli byť vyvolané adaptáciou na ekologické niky: kosmáče žijú na stromoch, zatiaľ čo ľudia uprednostňujú pobyt na zemi. Priame účinky prostredia na farebné zrakové obvody však zatiaľ neboli zistené.
Podľa vedcov by porovnávanie mohlo pomôcť objasniť logiku konštrukcie nervových obvodov a poskytnúť informácie o tom, ako evolúcia modifikovala nervový systém, aby pomohla formovať vnímanie a správanie.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.