Ohrozený kremík

Foto Pixabay

Podľa najnovších výskumov hrochy obojživelné (Hippopotamus amphibius) hľadajú trávu bohatú na kremík (silicium Si) a potom vypúšťajú svoje exkrementy do vôd, v ktorých oddychujú. Každý deň takto prenášajú z pôdy do vody takmer pol tony kremíka, dôležitú živinu pre rastliny aj zvieratá, oznámili vedci v Science Advances. Tím vedený biológom Jonasom Schoelynckom z Antverpskej univerzity v Belgicku sledoval kremík prúdiaci cez kenskú rieku Mara, pri ktorej sa zdržiavajú hrochy. Tím zistil, že hrochy zohrávajú pomerne veľkú úlohu v prúdení kremíka lokálnym ekosystémom. Populácia hrochov pasúca sa na trávach saván v okolí rieky dokáže prostredníctvom rastlín skonzumovať spolu asi 800 kilogramov kremíka za deň. Keď sa hrochy zdržiavajú vo vode, môžu do nej v podobe exkrementov vypustiť asi polovicu z celkového množstva kremíka, ktorý skonzumovali. Celkovo zvieratá denne vypumpujú približne 400 ki- logramov kremíka z pastvín do rieky, čím zvýšia celkové množstvo tohto prvku nameraného vo vode o viac než 76 %, odhaduje tím. Mať k dispozícii viac kremíka je dôležité najmä pre drobné plávajúce riasy – rozsievky, aby si mohli vytvoriť kremičité schránky. Hrochy sú však ohrozené lovom a stratou obydlia, ich populácia sa medzi rokmi 1996 a 2004 zmenšila až o 20 %. Keby zvieratá zmizli od rieky Mara, rast rozsievok vo vode by mohol byť dramaticky ohrozený. Pretože jednobunkové rozsievky sú základom potravovej siete, mohlo by to spôsobiť kaskádu nedostatku potravy v celom ekosystéme.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre